Nowości

Aktualności

Uczniowie z Biłgoraja najlepsi w Europie!

Praca przygotowana przez polskich uczniów wygrała zorganizowany przez Stowarzyszenie Europejskich Lig Walki z Rakiem (Association of European Cancer Leagues - ECL) konkurs na infografikę prezentującą zalecenia związane z profilaktyką i prewencją pierwotną nowotworów.

Czytaj więcej: Uczniowie z Biłgoraja najlepsi w Europie!

Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego - 25 maja

Brak zindywidualizowanej terapii lekowej dla pacjentów z SM, słaba dostępność do leków drugiej linii oraz brak wsparcia psychologicznego ze strony systemu zdrowotnego to najważniejsze problemy, z jakimi muszą mierzyć się polscy pacjenci chorujący na SM. W Polsce na SM choruje 45 tys. osób.  Z danych zebranych przez NFZ wynika, że według stanu na kwiecień 2016 r. leczonych lekami pierwszej i drugiej linii było 20% chorych na SM (9,5 tys.). Grupa chorych, którzy kwalifikują się do leczenia to 70% co oznacza, że zdecydowana większość  chorych nie otrzymuje żadnego leczenia. Plasuje to Polskę w grupie trzech państw z najniższą dostępnością do leczenia SM (obok Białorusi i Irlandii).

Czytaj więcej: Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego - 25 maja

Nowa lista leków refundowanych

Indeks 06 2015

Indeks 03/2015 lista leków refundowanych oparty jest na obwieszczeniach Ministra Zdrowia. Informacje te zostały uporządkowane w działy a w nich w kolejności alfabetycznej: Leki, Wyroby Medyczne, Substancje Spożywcze. Poszczególne działy zawierają: nazwę handlową, nazwę substancji czynnej, postać, opakowanie, poziom refundacji, cenę dla pacjenta, grupę limitową, zakres wskazań, opis ChPL.

Zapraszamy również do korzystania z listy refundacyjnej online na portalu 24indeks.pl

oraz do ściągnięcia programu Aktualna lista refundacyjna

Dzień Świadomości Niewydolności Serca

Obchody Dnia Świadomości Niewydolności Serca odbędą się w Warszawie na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP w dniu 08.05.2016 r. Organizatorem jest Sekcja Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Instytut Kardiologii Warszawie - Aninie. Głównym celem organizowanych obchodów jest zwiększenie społecznej świadomości oraz zrozumienie problemu niewydolności serca.

 

Dzień Świadomości Niewydolności Serca

Czytaj więcej: Dzień Świadomości Niewydolności Serca

VI edycja „Umiem Pomóc” w Toruniu

UPPonad 600 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Toruniu nauczy się zasad udzielania pierwszej pomocy. Od początku kwietnia praktyczne warsztaty i wykłady dla młodzieży przeprowadzi zespół wykwalifikowanych ratowników Akademii Ratownictwa LUX MED w ramach VI edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Umiem Pomóc”. 

Jak pokazują „Badania poziomu wiedzy młodzieży na temat pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego” przeprowadzone na zlecenie LUX MED, aż 63% młodych Polaków nie udzieliłaby pierwszej pomocy, ponieważ boi się, że mogłaby zaszkodzić. Z kolei 84% młodych ludzi deklaruje, iż chciałoby się nauczyć się fachowego udzielania pierwszej pomocy. Dlatego z myślą o młodzieży i jej potrzebach w zakresie edukacji pomocy przedmedycznej, powstała kampania „Umiem Pomóc”, której celem jest przede wszystkim praktyczna nauka ratowania zdrowia i życia.

Czytaj więcej: VI edycja „Umiem Pomóc” w Toruniu