Skład publikacji i druk

Oferta wydania publikacji naukowej, materiałów promocyjnych, edukacyjnych, książek.

Medyk Sp. z o.o. jest wydawnictwem naukowym, które znajduje się na liście MNiSW https://listymnisw.pl/wyd.php

Zajmujemy się składem oraz projektem graficznym i przygotowaniem do druku:
  • monografii naukowych,
  • reprintów artykułów naukowych
  • książek,
  • czasopism,
  • folderów,
  • publikacji multimedialnych - audiobook, video, e-book.
Zapraszamy autorów prac akademickich, publikacji naukowych, popularnonaukowych do publikacji z nami!
Zależy nam na aktywnym kształtowaniu polskiego życia naukowego. Dlatego dbamy nie tylko o przygotowanie danej publikacji do druku – a więc redakcję merytoryczną, korektę, skład, opracowanie materiału ilustracyjnego i projektu okładki – lecz także o zapewnienie jej adekwatnej formy promocji i dystrybucji.

Zapraszam do kontaktu
Piotr Doroba
Dyrektor Naczelny Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
Tel. 22 666 43 32 lub 22 664 04 51