Usługi wydawnicze

 • Za wydanie monografii naukowej autor otrzymuje 80 pkt naukowych MEiN.
 • Wydawnictwo Medyk nadaje indywidualne numery DOI wybranym publikacjom.
 • Świadczymy kompleksowe, a zarazem zindywidualizowane usługi edytorsko-wydawnicze.

Wydawnictwo Medyk od 1989 roku oferuje: 

Przygotowanie 

 • Medical Writing - wsparcie w przygotowaniu i wydaniu medycznej monografii lub publikacji naukowej.
 • Redakcję ksiązki, podręcznika, monografii lub artykułu naukowego.
Opracowanie  
 • Tekstu.
 • Artykułu.
 • Wywiadu.
 • Monografii leku 
 • Audiobooku.
 • Webinara.
Recenzja
 • Wszystkie przesłane prace podlegają weryfikacji i recenzji Single blind peer review. 
 • Monografie i artykuły naukowe podlegają weryfikacji i recenzji na zasadach Double blind peer review.
 • Oferujemy również recenzję Post publication. 
 • Wydawnictwo stosuje system wykrywania plagiatu.
 • Autorzy zobowiązani są do składania oświadczenia o konflikcie interesów. 
 • Autorzy proszeni są o podanie nr ORCID
Wydanie 
 • Monografii naukowej, książki, pomocy dydaktycznej, zbioru zadań, repetytorium.
 • Publikację artykułu naukowego w wybranym czasopiśmie.
 • Wydanie broszury, ulotki, materiału edukacyjnego, itp. 

Dystrybucja
 • współpracujemy z największymi hurtowniami księgarskimi
 • posiadamy własny sklep internetowy - księgarnia internetowa sklep.medyk.com.pl

Zapraszamy autorów prac akademickich, publikacji naukowych, popularnonaukowych do publikacji z nami!

Zależy nam na aktywnym kształtowaniu polskiego życia naukowego. Dlatego dbamy nie tylko o przygotowanie danej publikacji do druku – a więc redakcję merytoryczną, korektę, skład, opracowanie materiału ilustracyjnego i projektu okładki – lecz także o zapewnienie jej adekwatnej formy promocji i dystrybucji.


Zachęcamy do kontaktu!

BIURO | REDAKCJE | MAGAZYN 
05-092 Łomianki ul. Warszawska 31

Tel./Fax +48 22 666 43 32 +48 22 664 04 51 | Infolinia: 801 55 45 42 | 502 239 916

Medyk Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie.
NIP 5260204920 | REGON 006218770 | ID MEiN 41600 | email: poczta at medyk.com.pl