O firmie

  Spółka "Medyk" z o.o. powstała w Warszawie w maju 1989 roku z inicjatywy lekarzy, dziennikarzy i pracowników dwutygodnika „Nowy Medyk”. Jej założycielem i wieloletnim Prezesem był dr Andrzej Doroba. W pierwszym roku działalności rozpoczęliśmy wydawanie miesięcznika „Medyk” oraz rozpowszechnianie tomów popularnego skryptu „Biologia – repetytorium dla kandydatów na akademie medyczne”, autorstwa naszego współpracownika i wspólnika dra Jacka Danowskiego. Później rozszerzyliśmy ofertę o czasopisma specjalistyczne, podręczniki i informatory, publikacje edukacyjne i popularnonaukowe, repetytoria oraz testy dla kandydatów na studia medyczne pod redakcją dra Andrzeja Persony.
  Czasopismo specjalistyczne „Lek w Polsce” jest wydawane od 1991 roku. Jego redaktorem naczelnym był do 2001 roku mgr farm. Mariusz Chomicki, a następnie dr Wojciech Łuszczyna, który kieruje tym miesięcznikiem do dziś. Znajdą w nim Państwo artykuły z szeroko pojętego zakresu farmakoterapii, nowoczesnych metod leczenia i opieki farmaceutycznej. Rada Naukowa czasopisma, której przewodniczy Prof. dr hab. Iwona Wawer, składa się z wybitnych autorytetów, czasopismo posiada punktację MNiSW, IC oraz jest indeksowane w bazach GBL.
  „Gabinet Prywatny
” jest czasopismem naukowym o zasięgu ogólnopolskim. Ukazuje się od 1993 roku. Na łamach pisma poruszane są aktualne problemy, z którymi lekarze rodzinni (POZ) spotykają się na co dzień w swojej praktyce zawodowej. W każdym z numerów znajdą Państwo artykuły specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Czasopismo objęte jest patronatem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, posiada Radę Naukową, której przewodniczy Prof. dr hab. n. med. Przemysław Kardas, a redaktorem naczelnym jest dr n. med. Paweł Lewek.
  Od roku 2013 rozszerzyliśmy naszą ofertą o publikacje edukacyjne i popularnonaukowe dla pacjentów i specjalistów. Wydajemy także: foldery, ulotki, katalogi, publikacje multimedialne (audiobook i e-book) oraz specjalistyczne publikacje naukowe na płytach CD i DVD. Prowadzimy i aktualizujemy medyczne bazy adresowe. Oferujemy Direct Mail oraz e-mail.

Zapraszamy do współpracy!
Piotr S. Doroba
Dyrektor Naczelny Medyk Sp. z o.o.