Medyk

Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5/54 

tel./fax: 22 666 43 32, 22 664 04 51

Napisz do nas

Nasze strony

reklama

O firmie

          Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Medyk" powstała w Warszawie w maju 1989 roku z inicjatywy lekarzy, dziennikarzy i pracowników dwutygodnika „Nowy Medyk”. Jej założycielem i wieloletnim Prezesem był dr Andrzej Doroba. W pierwszym roku działalności ograniczaliśmy się do wydawania miesięcznika „Medyk” oraz rozpowszechniania tomów popularnego skryptu „Biologia – repetytorium dla kandydatów na akademie medyczne” autorstwa naszego współpracownika i wspólnika dra Jacka Danowskiego. Później rozszerzyliśmy ofertę o „Wybór testów” - zbiór pytań egzaminacyjnych dla kandydatów na studia i maturzystów pod redakcją dra Andrzeja Persony oraz repetytoria i testy przygotowywujące do matury.
W roku 1991 rozpoczęliśmy wydawanie czasopisma „Lek w Polsce” - informatora o rynku leków. Jego redaktorem naczelnym był do 2001 roku mgr farm. Mariusz Chomicki, a następnie dr Wojciech Łuszczyna, który kieruje tym miesięcznikiem do dziś.  W 1992 roku wzbogaciliśmy naszą ofertę o kolejny tytuł adresowany do lekarzy – czasopismo „Gabinet Prywatny”, którego redaktorem naczelnym do roku 2012 był dr Andrzej Doroba.  Obecnie pismem kieruje dr n. med. Paweł Lewek. Nasze specjalistyczne czasopisma mają ugruntowaną pozycję na rynku i są chętnie prenumerowane przez środowisko lekarskie i farmaceutyczne.  
Książki mają coraz większy udział w ofercie wydawniczej Medyka. Początkowo były to podręczniki dla kandydatów na studia medyczne, z czasem nasze portfolio wzbogaciło się o specjalistyczne podręczniki i informatory dla lekarzy i farmaceutów oraz publikacje edukacyjne i popularnonaukowe. Wydajemy także: foldery, ulotki, katalogi i cenniki.
Od roku 2013 rozszerzyliśmy naszą ofertą o publikacje multimedialne - audiobook i e-book oraz specjalistyczne publikacje dla lekarzy i farmaceutów wydawane na płytach CD i DVD. Prowadzimy i aktualizujemy medyczne bazy adresowe. Oferujemy ich  sprzedaż oraz wykonujemy zlecone wysyłki – Direct Mail.
Wieloletnia współpraca z największymi drukarniami oraz nowoczesne studio Prepress, pozwala nam wykonywanie różnorodnych projektów graficznych dla szerokiego grona klientów.
 
Zapraszamy do współpracy!