Oferta wydawnictwa

Proponujemy Państwu skorzystanie z naszych usług w zakresie przygotowania artykułów i publikacji specjalistycznych, opracowania materiałów edukacyjnych, reklamy oraz szeroko pojętej promocji. Posiadamy gotowe artykuły i monografie naukowe.
Współpracując z naszymi autorami, specjalistami i wykładowcami możemy przygotować i wydać materiały dotyczące farmakoterapii i promocji zdrowia. Dodatkowo, korzystając z naszych usług i bazy adresowej, możemy wysłać je do tysięcy lekarzy, farmaceutów oraz placówek systemu opieki zdrowotnej i aptek.  

Oferujemy Państwu:
  • wydanie monografii naukowej
  • przygotowanie artykułu z zakresu farmakoterapii
  • publikację i dystrybucję artykułu naukowego
  • przygotowanie i wydanie reprintu
  • przygotowanie i opracowanie materiałów edukacyjnych 
  • reklamę na łamach naszych czasopism i na stronach internetowych
  • insert materiałów reklamowych i wysyłkę spersonalizowaną.
Jako wydawca specjalistycznych czasopism („Lek w Polsce”, „Gabinet Prywatny”) możemy również zaproponować wydanie numeru specjalnego, zawierającego wyłącznie materiał i reklamy zaakceptowane przez Państwa. Nakład i dystrybucja takiego czasopisma będą dostosowane do Państwa potrzeb. 

Proponujemy  również zawarcie umowy na stałe świadczenie wybranych usług. Zapewniamy bardzo korzystne rabaty.

Piotr Doroba
Dyrektor Naczelny
T. 501-004-600