Oferta wydawnictwa

Jesteśmy wydawnictwem naukowym od 1989 roku, klasyfikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 80 pkt.

Oferujemy:
 • Wydanie: publikacji naukowej, monografi, reprintu, książek, materiałów edukcyjnych, audioboków. 
 • Przygotowanie i opracowanie: artykułów, wywiadów, opinii expertów, ulotek specjalitycznych oraz materiałów edukacyjnych.
 • Dystrybucję do lekarzy i farmaceutów matariałów specjalistycznych.
Jesteśmy wydawcą naukowych czasopism dla lekarzy i farmaceutów oraz portalów internetowych - lekwpolsce.pl oraz gabinetprywatny.pl 
Posiadamy gotowe artykuły i monografie naukowe. Współpracując z naszymi autorami, specjalistami i wykładowcami możemy przygotować i wydać dowolny materiał dotyczący farmakoterapii i promocji zdrowia. Dodatkowo, korzystając z naszych usług i bazy adresowej, możemy wysłać je do tysięcy lekarzy, farmaceutów oraz placówek systemu opieki zdrowotnej i aptek.  

Reklamę:
 • w czasopiśmie naukowym
 • w portalu internetowym - lekwpolsce.pl. gabinetprywatny.pl, medyk.com.pl
 • insert materiałów reklamowych i wysyłkę spersonalizowaną.
Audiobook - przygotowanie i wydanie:
 • artykułu naukowego
 • książki
 • ulotki specjalistycznej
 • materiału edukacyjnego
 • wywiadu
Video - przygotowanie i wydanie:
 • wywiadu
 • wypowiedzi experta
Proponujemy również zawarcie umowy na stałe świadczenie wybranych usług. Zapewniamy bardzo korzystne rabaty.

Piotr Doroba
Dyrektor Naczelny
T. 501-004-600