Reklama

Medyk Sp. z o.o. jest wydawnictwem naukowym MNiE 41600
Wydajemy książki, podręczniki - pomoce dydaktyczne oraz czasopisma naukowe.
 • Książki adresowane są do lekarzy, farmaceutów, pacjentów.
 • Podręczniki -  pomoce dydaktyczne,  adresowane są do uczniów szkół średnich zainteresowanych podjęciem dalszej nauki na kierunkach przyrodniczych i medycznych.
 • Czasopisma adresowane są do farmaceutów i lekarzy POZ, posiadają indeksację Polskiej Bibliografii Naukowej, Głównej Biblioteki Lekarskiej i Index Copernicus.

Proponujemy:
 • reklamę w wydawanych książkach i czasopismach
 • obwoluty do książek, czasopism,
 • artykuły sponsorowane w wydawanych czasopismach,
 • banery na stronach internetowych wydawnictwa Medyk,
 • packshoty, 
 • zakładki, 
 • inserty
 • itp.

Czasopisma naukowe:
 • Lek w Polsce” - adresowany do farmaceutów i lekarzy praktyków pragnących uzyskać aktualną wiedzę na temat nowych możliwości farmakologii i farmakoterapii.
 • Gabinet Prywatny” - lekarza POZ - adresowany do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej - lekarzy rodzinnych, czynnych zawodowo i aktywnych biznesowo.

Strony internetowe:

Warunki techniczne

dla czasopism: Medyk_warunki techniczne reklam portal_czasopismo.pdf


BIURO | REDAKCJE | MAGAZYN | 05-092 Łomianki ul. Warszawska 31
Tel./Fax +48 22 666 43 32 +48 22 664 04 51 | Infolinia: 801 55 45 42

Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
NIP 5260204920 | REGON 006218770 | ID MEiN 41600 | email: poczta at medyk.com.pl