Medyk

Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5/54 

tel./fax: 22 666 43 32, 22 664 04 51

Napisz do nas

Nasze strony

reklama

Czasopisma

Lek w Polsce
 
Miesięcznik  „Lek w Polsce”  jest od 1991 roku najobszerniejszym, specjalistycznym informatorem o rynku leków w kraju, dystrybuowanym głównie drogą prenumeraty redakcyjnej w nakładzie kilkunastu tysięcy egzemplarzy. Nasi czytelnicy to zawodowo czynni farmaceuci, lekarze, pracownicy hurtowni i firm farmaceutycznych.
 
Gabinet Prywatny  
 
Adresowany bezpośrednio do lekarzy niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, zarówno podstawowej, jak i specjalistycznej, czynnych zawodowo i szczególnie aktywnych biznesowo, reprezentujących różne specjalności odpowiadające kategorii "pierwszego kontaktu". Publikujemy artykuły prezentujące praktyczne i kliniczne problemy z różnych dziedzin medycyny ogólnej i rodzinnej. Prezentujemy bieżące informacje i ciekawe komentarze dotyczące aktualnych wydarzeń ważnych dla środowiska medycznego, zagadnienia związane z informatyką medyczną, finansami i ubezpieczeniami oraz nowości fito- i farmakoterapii, nowinki rynku leków i techniki medycznej. Publikujemy artykuły uwzględniające tematy z zakresu kształcenia ciągłego. Współpracują z nami specjaliści z różnych dziedzin medycyny i farmakoterapii. Wysoki poziom merytoryczny publikacji zapewnia Rada Naukowa, w skład której wchodzą wybitne autorytety środowiska medycznego.