Czasopisma

Lek w Polsce - ISSN 1231-028X
lekwpolsce.pl
 
Miesięcznik  „Lek w Polsce”  jest od 1991 roku najobszerniejszym, specjalistycznym czasopismem naukowym o rynku leków i farmakoterapii, dystrybuowanym głównie drogą prenumeraty redakcyjnej w wersji drukowanej oraz elektronicznej. Nasi czytelnicy to zawodowo czynni farmaceuci, lekarze, pracownicy hurtowni i firm farmaceutycznych. Czasopismo posiada Radę Naukowa w skład której wchodzą wybitne autorytety środowiska medycznego.

prenumerata lwp medyk


Gabinet Prywatny lekarza POZ - ISSN1230-4719

gabinetprywatny.pl
 
Czasopismo naukowe adresowane bezpośrednio do lekarzy rodzinnych oraz POZ, dystrybuowane głównie drogą prenumeraty redakcyjnej w wersji drukowanej oraz elektronicznej. Publikujemy artykuły prezentujące praktyczne i kliniczne problemy z różnych dziedzin medycyny ogólnej i rodzinnej. Prezentujemy bieżące informacje i ciekawe komentarze dotyczące aktualnych wydarzeń ważnych dla środowiska medycznego, zagadnienia związane z informatyką medyczną, finansami i ubezpieczeniami oraz nowości fito- i farmakoterapii, nowinki rynku leków i techniki medycznej. Publikujemy artykuły uwzględniające tematy z zakresu kształcenia ciągłego. Współpracują z nami specjaliści z różnych dziedzin medycyny i farmakoterapii. Wysoki poziom merytoryczny publikacji zapewnia Rada Naukowa, w skład której wchodzą wybitne autorytety środowiska medycznego.

prenumerata gp medyk