Czasopisma

Lek w Polsce
 
Miesięcznik  „Lek w Polsce”  jest od 1991 roku najobszerniejszym, specjalistycznym informatorem o rynku leków w kraju, dystrybuowanym głównie drogą prenumeraty redakcyjnej w nakładzie kilkunastu tysięcy egzemplarzy. Nasi czytelnicy to zawodowo czynni farmaceuci, lekarze, pracownicy hurtowni i firm farmaceutycznych.
 
Gabinet Prywatny  
 
Adresowany bezpośrednio do lekarzy rodzinnych oraz podstawowej opieki medycznej, jak i specjalistycznej, Publikujemy artykuły prezentujące praktyczne i kliniczne problemy z różnych dziedzin medycyny ogólnej i rodzinnej. Prezentujemy bieżące informacje i ciekawe komentarze dotyczące aktualnych wydarzeń ważnych dla środowiska medycznego, zagadnienia związane z informatyką medyczną, finansami i ubezpieczeniami oraz nowości fito- i farmakoterapii, nowinki rynku leków i techniki medycznej. Publikujemy artykuły uwzględniające tematy z zakresu kształcenia ciągłego. Współpracują z nami specjaliści z różnych dziedzin medycyny i farmakoterapii. Wysoki poziom merytoryczny publikacji zapewnia Rada Naukowa, w skład której wchodzą wybitne autorytety środowiska medycznego.