Czasopisma

Lek w Polsce | ISSN 1231-028X | E-ISSN 2353-8597

 „Lek w Polsce” – pismo specjalistyczne dla farmaceutów i lekarzy, które jest wydawane nieprzerwanie od 1991 roku i w rankingach pism specjalistycznych kierowanych do sektora farmacji i medycyny od lat zajmuje czołową pozycję. Znajdą w nim Państwo artykuły z szeroko pojętego zakresu farmakoterapii, nowoczesnych metod leczenia i opieki farmaceutycznej. Rada naukowa składa się z wybitnych autorytetów, czasopismo posiada punktację MEiN, IC oraz jest indeksowane w bazach GBL. Czasopismo kolportowane jest drogą płatnej prenumeraty redakcyjnej, bezpłatnie wysyłane jest na zjazdy naukowe, konferencje i kongresy oraz warsztaty szkoleniowe.


Gabinet Prywatny lekarza POZ  | ISSN1230-4719 | E-ISBN 

gabinetprywatny.pl


 "Gabinet Prywatny" jest czasopismem naukowym o zasięgu ogólnopolskim. Ukazuje się od 1993 roku. Na łamach pisma poruszane są aktualne problemy, z którymi lekarze spotykają się na co dzień w swojej praktyce zawodowej - EBM. Tematyka poszczególnych numerów pisma obejmuje różne aspekty farmakoterapii, suplementacji, fitoterapii. Czasopismo aktywnie wspiera konferencje i zjazdy medyczne, jest dostępne w prenumeracie oraz kolportowane na zjazdach, kongresach i sympozjach. Czasopismo objęte jest patronatem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Młodych Lekarzy Rodzinnych.


prenumerata gp medyk