Gabinet Prywatny lekarza POZ

logo gabinetprywatny lekarzy POZ

"Gabinet Prywatny" lekarza POZ

"Gabinet Prywatny" jest czasopismem naukowym o zasięgu ogólnopolskim. Ukazuje się od 1993 roku. Na łamach pisma poruszane są aktualne problemy, z którymi lekarze spotykają się na co dzień w swojej praktyce zawodowej - EBM. Tematyka poszczególnych numerów pisma obejmuje różne aspekty farmakoterapii, suplementacji, fitoterapii. Czasopismo aktywnie wspiera konferencje i zjazdy medyczne, jest dostępne w prenumeracie oraz kolportowane na zjazdach, kongresach i sympozjach. Czasopismo objęte jest patronatem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Młodych Lekarzy Rodzinnych.

Na łamach czasopisma publikujemy:

 • prace oryginalne i poglądowe poświęcone aktualnym zagadnieniom diagnostyki i leczenia schorzeń
 • opisy przypadków
 • omówienia najnowszych badań klinicznych
 • programy edukacyjne

Grupa docelowa

Czasopismo skierowane jest do lekarzy POZ oraz lekarzy rodzinnych, niepublicznych i publicznych placówek ZOZ oraz lekarzy prowadzących prywatną praktykę lekarską.

Punktacja naukowa i edukacyjna

 • Index Copernicus 72.43 pkt.
 • Prenumerata – 5 pkt edukacyjnych MEiN.
 • Opublikowanie artykułu naukowego - 5 pkt naukowych MEiN.
 • Wydanie monografii naukowej w wydawnictwie Medyk Sp. z o.o. 80 pkt naukowych MEiN.
 • Czasopismo indeksowane jest w bazie GBL - Główna Biblioteka Lekarska.

Informacje

 • Dwumiesięcznik
 • Format B5
 • Objętość 48 stron
 • Nakład do 10 000 egzemplarzy
 • Wydanie papierowe ISSN 1230-4719
 • Wydanie cyfrowe E-ISSN 2353-8600
 • gabinetprywatny.pl
 • Twitter: @gabinetprywatny.pl
 • Facebook: @gabinetprywatny.pl

Redakcja 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 31 
Tel: + 22 666 43 32 | + 22 664 04 51 | infolinia: 801 55 45 42 | M. 502 365 913

Wydawca Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-360 Człuchowska 66 | NIP 5260204920 | REGON 006218770 | M. 502 239 916
www.medyk.com.pl