Redakcja - Gabinet Prywatny

 

Redaktor naczelny: dr. n. med. Paweł Lewek

Rada redakcyjna:

 • prof. dr hab. n. med. Przemysław Kardas (Łódź)
 • dr n. med. Jacek Danowski (Łódź)
 • prof. dr hab. med. Andrzej Dyduszyński (Warszawa)
 • prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong (Warszawa)
 • prof. dr hab. med. Przemysław Jałowiecki (Sosnowiec)
 • prof. dr hab. med. Maciej Kołban (Szczecin)
 • prof. dr hab. med. Jerzy Korewicki (Warszawa)
 • prof. dr hab. med. Eugeniusz Kucharz (Katowice)
 • prof. dr hab. Grzegorz Opolski (Warszawa)
 • prof. dr hab. med. Leszek Pączek (Warszawa)
 • prof. dr hab. med. Aleksander Sieroń (Bytom)
 • prof. tit. Wanda Smorągiewicz PhD (UQAM-Montreal)
 • prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński (Warszawa)
 • prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik (Warszawa)
 • dr hab. n. med. Adam Windak (Kraków)
 • doc. dr hab. n. farm. Róża Wiśniewska (Białystok)
 • prof. dr hab. med. Barbara Krupa-Wojciechowska (Gdańsk)
 • prof. dr hab. med. Jerzy Woy-Wojciechowski (Warszawa)

Sekaretarz redkacji:
Tel. (+48) 22 666 43 32, 22 664 04 51

(+48) 801 55 45 42