Nowości

Aktualności

Żywienie w nieswoistych chorobach zapalnych jelit i w onkologii

Żywienie w nieswoistych chorobach zapalnych jelit i w onkologii

Zakład Żywienia Człowieka, Studenckie Koło Naukowe Dietetyków i Studenckie Koło Naukowe Żywienia Klinicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz wydawnictwo Medyk zapraszają na IX WARSZAWSKIE DNI NAUKI O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA w dniach 26-27 kwietnia br. w Centrum Dydaktycznym WUM Aula B ul. Ks. Trojdena 2a w Warszawie. Konferencja jest organizowana we współpracy z Sekcją Dietetyki Medycznej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu POLSPEN.

Próbna matura z chemii

Próbna matura z chemii

8 kwietnia br. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie wraz z Wydawnictwem Medyk zorganizował  próbną maturę z chemii. Celem próbnej matury było: zapoznanie się uczniów ze standardami wymagań maturalnych z chemii, stworzenie uczniom okazji do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie chemii oraz rozwijanie zainteresowań chemicznych i motywowanie do poszerzania wiedzy i umiejętności.

Arkusz maturalny do pobrania: PDF

„Alergie, nietolerancje pokarmowe – zmora pacjentów, dietetyków i lekarzy”

Naukowcy prognozują, że w najbliższych dekadach czeka nas szybki wzrost częstości występowania alergii i nietolerancji pokarmowych. Okazuje się, że najbardziej narażoną na te dolegliwości grupą populacyjną, poza małymi dziećmi, są kobiety, które mieszkają w dużych miastach. Na szczęście, przy wsparciu lekarzy i dietetyków, można skutecznie zapanować nad większością przypadków nadwrażliwości pokarmowej. Takie wnioski płyną z konferencji naukowej pod tytułem „Alergie, nietolerancje pokarmowe – zmora pacjentów, dietetyków i lekarzy”, zorganizowanej przez Ogólnopolskie Centrum Dietetyki IŻŻ, która odbyła się 31 marca w Warszawie. 

Wydawnictwo Medyk było partnerem konferencji.

więcej o konferencji na stronie Instytutu Żywności i Żywienia

Ruszyło Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej

Polacy mają do dyspozycji nowe źródło rzetelnej wiedzy na temat żywności, żywienia i zdrowego stylu życia - Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z jego strony internetowej: www.ncez.pl

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ) powstało z inicjatywy Instytutu Żywności i Żywienia (IŻŻ) w ramach projektu ,,Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”, znanego szerzej pod nazwą Zachowaj Równowagę, realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW). W ciągu 6 lat realizacji tego projektu Instytut zdobył szereg cennych doświadczeń w zakresie edukacji społeczeństwa w obszarze żywienia zdrowego stylu życia, w tym także aktywności fizycznej. Wypracowane zostały dzięki temu skuteczne metody działań edukacyjnych oraz nowoczesne narzędzia dedykowane różnym grupom odbiorców: dzieciom i młodzieży, szkołom, osobom zagrożonym nadwagą lub otyłością i osobom już otyłym, kobietom w ciąży, a także osobom dokonującym zakupów w gospodarstwach domowych. To właśnie na bazie tych doświadczeń zrodziła się idea utworzenia Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej i na nich zostały zbudowane jego fundamenty. Można więc śmiało powiedzieć, że NCEŻ będzie nie tylko kontynuacją kończącego się już projektu Zachowaj Równowagę, lecz także jego godnym zwieńczeniem. Stworzone przy wsparciu finansowym Szwajcarów NCEŻ, będzie następnie  finansowane przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Fakty na temat cukrów

Smak słodki jest jednym z pięciu podstawowych wrażeń smakowych, które w połączeniu z innymi zmysłami odgrywają zasadniczą rolę w podejmowaniu decyzji dotyczących spożywania pokarmów. Preferencja dla słodkiego smaku wiąże się z utrwalonym w trakcie ewolucji poczuciem bezpieczeństwa i zaspokajania potrzeb organizmu na składniki odżywcze.
Cukry są naturalnie występującymi w przyrodzie składnikami pokarmowymi. Wszystkie rośliny, z których produkuje się środki spożywcze, w tym owoce, warzywa czy zboża, zawierają naturalnie obecne cukry. Cukry są również naturalnie obecne w mleku i jego przetworach, czy w miodzie. Cukry stanowią stały element naszej codziennej diety. Najpopularniejszym cukrem jest sacharoza (nazywana również cukrem stołowym), która jest krystaliczną substancją, otrzymywaną z buraków cukrowych lub z trzciny cukrowej. Do cukrów należą również m.in. glukoza, fruktoza i laktoza. Węglowodany, w tym cukry, dostarczają organizmowi energii w postaci glukozy, która ma zasadnicze znaczenie dla optymalnego funkcjonowania mózgu, mięśni i układu nerwowego. Zawarta w pożywieniu glukoza bardzo łatwo się wchłania, a ponadto pełni szczególną i istotną rolę jako najkorzystniejsze źródło energii dla mózgu. Mózg potrzebuje do prawidłowej pracy około 130 gramów glukozy dziennie