Autorzy - Marcin Rabka

Biologia. Vademecum z zadaniami. Tom 1.

Autor: Marcin Rabka

ISBN: 978-83-66866-60-7

Spis treści tom 1. Badania przyrodnicze, Chemizm życia, Komórka, Energia i metabolizm, Bezkomórkowe czynniki zakaźne, Prokarionty, protisty, grzyby i porosty, Różnorodność roślin, Funkcjonowanie roślin, Różnorodność bezkręgowców, Różnorodność strunowców

Biologia. Vademecum z zadaniami. Tom 2.

Autor: Marcin Rabka

ISBN: 978-83-66866-61-4

Spis treści tom 2. Organizm człowieka Układ powłokowy Układ ruchu Układ pokarmowy Układ oddechowy Układ krążenia. Układ limfatyczny. Odporność ustroju Układ moczowy Układ nerwowy Narządy zmysłów Układ hormonalny Rozmnażanie i rozwój

Biologia. Vademecum z zadaniami. Tom 3.

Autor: Marcin Rabka

ISBN: 978-83-66866-62-1

Spis treści tom 3. Genetyka, Zmienność organizmów, Biotechnologia i inżynieria genetyczna, Ewolucja, Ekologia i różnorodność biologiczna

Vademecum Technika Farmaceutycznego

Autor: Marcin Rabka

ISBN: 978-83-64045-31-8

nakład wyczerpany!

Vademecum technika farmaceutycznego Tom 1

Autor: Marcin Rabka Marcin Rabka

ISBN: 978-83-66866-57-7

Drugie wydanie zaktualizowane i uzupełnione Vademecum technika farmaceutycznego. Tom 1. Teoria i praktyka  ujmuje materiał w formie notatek w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić samodzielne uczenie się. Zawiera zestawienia tabelaryczne, podsumowania, schematyczne rysunki oraz przykładowe zadania...

Vademecum technika farmaceutycznego Tom 2.

Autor: Marcin Rabka

ISBN: 978-83-66866-58-4

Vademecum technika farmaceutycznego Tom 2. Zadania egzaminacyjne powstały jako narzędzie wsparcia przy powtarzaniu materiału w trakcie roku szkolnego oraz podczas przygotowywania się do egzaminu końcowego. Zawiera pogrupowane tematycznie zadania oparte na materiale omówionym w części teoretycznej...