Autorzy - Marcin Rabka

Vademecum technika farmaceutycznego Tom 1

Autor: Medyk Sp. z o.o. Marcin Rabka

ISBN: 978-83-66866-57-7

Drugie wydanie zaktualizowane i uzupełnione Vademecum technika farmaceutycznego. Tom 1. Teoria i praktyka  ujmuje materiał w formie notatek w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić samodzielne uczenie się. Zawiera zestawienia tabelaryczne, podsumowania, schematyczne rysunki oraz przykładowe zadania...