Nowości

Aktualności

Zarządzanie jakością w medycynie w Polsce i na świecie, Trendy i Perspektywy, Spotkanie Okrągłego Stołu w Paryżu

W dniach 9 i 10 kwietnia 2018 r., w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu odbyło się międzynarodowe Spotkanie Okrągłego Stołu na temat najnowszych trendów i perspektyw dotyczących zarzadzania jakością w medycynie w Polsce i na świecie. http://paris.pan.pl/pl/
W spotkaniu, które patronatem objął Ambasador Polski w Republice Francuskiej, prof. Tomasz Młynarski, uczestniczyli eksperci reprezentujący wiodące ośrodki akademickie i agencje rządowe w Stanach Zjednoczonych, we Francji i w Polsce.
Pedro Delgado, Dyrektor Biura Europy i Ameryki Południowej, Instytutu Poprawy Jakości w Opiece Zdrowotnej (Institute for Healthcare Improvement – IHI) w Bostonie, USA, przedstawił strukturę organizacyjną i przykłady programów szkoleniowych i interwencyjnych oferowanych przez IHI, ze szczególnym uwzględnieniem ofert, które miałyby zastosowanie w kontekście potrzeb i preferencji administracyjnych i dydaktycznych polskich instytucji opieki zdrowotnej. (www.ihi.org)

Cecily Tyler, wykładowca w Harvard Kennedy School of Government, dziennikarka i producentka filmów dokumentalnych o tematyce społecznej, omówiła rolę środków masowego przekazu w kształtowaniu polityki zdrowotnej i w podnoszeniu jakości opieki zdrowotnej na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym i światowym. Zwróciła ona również uwagę na rozwijający się trend narracji bezpośredniej i inicjatyw twórczych podejmowanych przez samych pracowników opieki zdrowotnej i pacjentów, w których to inicjatywach zawodowi dziennikarze pełnią jedynie funkcje doradców technicznych. https://vimeo.com/245108480
Michael van den Berg, doktor ekonomii, Doradca Naukowy Międzynarodowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z siedzibą w Paryżu, ekspert w ocenie funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej i wskaźników jakości opieki, przedstawił strukturę i główne zadania OECD oraz najnowsze informacje na temat programu PaRIS (Patient-Reported Indicators SurveyInitiative). Podkreślił on również rolę systematycznego zbierania danych dotyczących satysfakcji pacjenta we wprowadzaniu nowych strategii polepszania jakości zgodnej z oczekiwaniami pacjentów, pracowników opieki zdrowotnej oraz władz odpowiedzialnych za kształtowanie polityki zdrowotnej.(www.oecd.org/health/paris.htm)
Etienne Minvielle, doktor habilitowany medycyny, profesor Sorbony i Francuskiej Szkoły Zdrowia Publicznego, Dyrektor Biura Badań Naukowych w Organizacji Zarzadzania Opieką Zdrowotną we Francji i doradca naukowy Szpitala Gustave Roussy w Paryżu, omówił metody używane w ocenie wskaźników jakości stosowanych w szpitalach we Francji. Podkreślił on, że same zmiany strukturalne nie są wystarczające. Potrzebne są również: koordynacja opieki, ewolucja tradycyjnych ról pracowników opieki zdrowotnej i zaangażowanie pacjentów. Postulaty te są przedstawione w książce Imperatyw Jakości (The Quality Imperative), której jest on współautorem. https://www.amazon.com/Quality-Imperative-Measurement-Management-Healthcare/dp/1860941737
Łukasz Wojdyga, Dyrektor Generalny Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) utworzonej w październiku 2017 r. w Warszawie, nakreślił rolę i kierunki rozwoju Agencji, której celem jest stymulacja rozwoju badań naukowych i szkolnictwa wyższego w Polsce poprzez inicjowanie, poparcie i finansowanie współpracy międzynarodowej pomiędzy polskimi uczelniami i ośrodkami naukowymi oraz ich partnerami za granicą. Inicjatywy te prowadzić będą do wzmacniania mobilności polskich naukowców, podniesienia jakości potencjału badawczego polskich uczelni oraz prowadzenia prac rozwojowych na światowym poziomie. www.nawa.gov.pl
Michał Bedlicki, Vice-Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Opiece Zdrowotnej otwartego w 1994 r. w Krakowie, przedstawił zarys historii inicjatyw dotyczących monitorowania jakości opieki zdrowotnej w Polsce. Omówił on również obecne działania Centrum, do których należą m.in. szkolenia kadr, akredytacja szpitali, ocena wskaźników jakości, ocena czynników mających wpływ na poziom świadczeń zdrowotnych oraz ocena wskaźników obrazujących poziom rezultatów świadczeniodawców. Podkreślił również rolę współpracy międzynarodowej we wprowadzaniu nowych inicjatyw w dziedzinie poprawy jakości w lecznictwie polskim. www.cmj.org.pl
Tomasz Brzostek, profesor medycyny i Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, przedstawił wyniki badań prowadzonych we współpracy z Dr Alicją Domagałą, na temat wpływu jakości działań menadżerskich na poprawę efektywności funkcjonowania jednostek opieki zdrowotnej. Profesor Brzostek zwrócił szczególną uwagę na problemy wynikające zniekorzystnej struktury wiekowej wysoko wykwalifikowanych pracowników opieki zdrowotnej (lekarzy i pielęgniarek). Przedstawił również zarys proponowanych zmian, które powinny prowadzić do polepszenia sytuacji w tej dziedzinie.www.cm-uj.krakow.pl
Jakub Pawlikowski, doktor habilitowany medycyny i prawa na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, Kierownik Pracowni Socjologii Medycyny i Prawa Medycznego oraz stypendysta Harvardzkiej Szkoły Zdrowia Publicznego (2016-17), podzielił się wrażeniami ze Światowego Szczytu Komisji Etyki i Bioetyki, który miał miejsce w Dakarze, stolicy Senegalu, w marcu 2018 r. Omówił również główne tematy jego obecnych badań: (1) aspekty etyczne, prawne i społeczne związane zbio-bankowaniem oraz (2) znaczenie zaspokajania potrzeb religijnych i duchowych pacjentów w zapewnianiu jakości opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie.https://www.umlub.pl/en/
W imieniu Polskiej Akademii Nauk nad całością organizacyjną spotkania czuwała Pani Aneta Bassa, Sekretarz Stacji Naukowej PAN w Paryżu, we współpracy z całym Zespołem Administracyjnym Stacji pod kierownictwem Dyrektora Stacji PAN, doktora Macieja Foryckiego.
Zawartość merytoryczną spotkania zaprojektowały dwie absolwentki ProgramuTakemi w Harvardzkiej Szkole Zdrowia Publicznego w Bostonie - Christine Huttin (Takemi Fellow 1994-95), profesor Ekonomii i Zarządzania Opieką Zdrowotną na Uniwersytecie Aix Marseille i Konsultant Ministerstwa Zdrowia Francji oraz doktor medycyny i prawa Malgorzata Nabialczyk-Chalupowski (Takemi Fellow 1993-94 i 1995-96), absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 25 lat pracująca za granicą - w USA (Harvard, Massachusetts School of Law, EndicottCollege, American Association of University Women, UN Association of the United States), Wielkiej Brytanii (na Uniwersytetach w Sheffield i w Liverpoolu oraz w Szkole Medycyny Tropikalnej w Liverpoolu), jak również w krajach Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Organizatorki dołączyły również do grona prelegentów i, na zakończenie pierwszego dnia obrad, przedstawiły najważniejsze wyniki prowadzonych badań.
Profesor Huttin omówiła znaczenie uwzględniania perspektywy pacjenta w ocenie jakości wyników opieki zdrowotnej (Patient-Reported Outcomes – PRO). Podkreśliła potrzebę tworzenia metod oceny jakości interwencji farmakologicznych we współpracy z pacjentami, jako metod towarzyszących tradycyjnym sposobom oceny jakości. Przedstawiła również najnowsze trendy w ekonomii opieki zdrowotnej, zwłaszcza dotyczące genetyki i technologii medycznych. Szczegółowa analiza tych tematów znajduje się w niedawno opublikowanej przez nią książce ”Economics and Medical Decision Making”https://www.amazon.com/Economics-Medical-Decision-Making-Christine/dp/3330650753
Doktor Nabialczyk-Chalupowski przedstawiła zasady metod dydaktycznych stosowanych przez nią w trakcie prowadzenia międzynarodowych szkoleń w zakresie monitorowania i poprawy jakości sponsorowanych przez ONZ, Światową Organizację Zdrowia (WHO), Departament Rozwoju Międzynarodowego Rządu Wielkiej Brytanii (DFID) i przez Biuro Pomocy Humanitarnej Wspólnoty Europejskiej (ECHO). Metody te, opisane w jej artykule opublikowanym w 2016 r. ( http://dx.doi.org/10.7322/jhgd.119237 ), były stworzone celem przybliżenia tematów poprawy jakości studentom i pracownikom wszystkich szczebli opieki zdrowotnej, celem przekształcenia sceptyków w entuzjastów poprawy jakości w medycynie, co było także wiodącym celem Paryskiego Spotkania Okrągłego Stołu.
Na zakończenie pierwszego dnia obrad, Ambasador Polski we Francji, profesor Tomasz Młynarski, zaprosił uczestników spotkania do złożenia oficjalnej wizyty w Ambasadzie RP w Paryżu, zlokalizowanej w historycznym L’Hotel de Monaco, celem przedyskutowania przebiegu i wyników spotkania, jak również omówienia planów dotyczących rozpowszechniania jego rezultatów. W drugim dniu spotkania, 10 kwietnia, obrady odbyły się w paryskiej siedzibie Francuskiej Fundacji do Spraw Kształcenia w Zarzadzaniu (FNEGE), gdzie uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z rolą Fundacji w rozwijaniu współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie w czasie prezentacji i rozmów z DyrektoremFundacji, Panią Valerie Fourcade.
Kwietniowe Spotkanie Okrągłego Stołu było pierwszym - pilotowym - wydarzeniem w planowanej serii corocznych konferencji na temat najnowszych trendów w zarządzaniu jakością opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie, które będą się odbywać w Stacji Naukowej PAN w Paryżu w kwietniu lub maju każdego roku.
Wydawnictwo Medyk, Sp. z.o.o. będzie sprawować rolę głównego partnera medialnego. Dalsze informacje na temat planowanych konferencji będą wkrótce dostępne na portalu Medyka. Kolegów zainteresowanych udziałem w przyszłych spotkaniach „PAN Paryż – Jakość w Medycynie” (PAN Paris - Quality in Medicine) zapraszamy do zgłaszania chęci uczestnictwa na ręce dr Małgorzaty Nabialczyk-Chalupowski pod następującym adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Liczymy na owocną współpracę!