Autorzy - Ewa Miturska

PODWÓJNA DIAGNOZA. PROBLEMY DIAGNOSTYCZNO- -TERAPEUTYCZNE

Autor: Ewa Miturska Marcin Czech Iwona Patejuk-Mazurek

ISBN: 978-83-959469-3-6

Spis treści:1. Terapia schematów w leczeniu zaburzeń osobowości borderline ( BPD) – Ewa Miturska2. Specyfika oceny ekonomicznej w uzależnieniach – Marcin Czech3. Zaburzenia afektywne i uzależnienia – Iwona Patejuk-Mazurek4. Najczęstsze problemy związane z uzależnieniami – uzależnienie mieszane, zatrucia, nowe substancje psychoaktywne – Anna Mosiołek Autorzy mgr Ewa Miturska, prof. dr n. med. Marcin Czech, dr hab. n. med. Iwona Patejuk-Mazurek, dr hab. n. med. Anna Mosiołek