Pozycje wydane

PODWÓJNA DIAGNOZA. PROBLEMY DIAGNOSTYCZNO- -TERAPEUTYCZNE

PODWÓJNA DIAGNOZA. PROBLEMY DIAGNOSTYCZNO- -TERAPEUTYCZNE

Autor: Ewa Miturska Marcin Czech Iwona Patejuk-Mazurek

ISBN: 978-83-959469-3-6

Spis treści:
1. Terapia schematów w leczeniu zaburzeń osobowości borderline ( BPD) – Ewa Miturska .......03
2. Specyfika oceny ekonomicznej w uzależnieniach – Marcin Czech ........ 28
3. Zaburzenia afektywne i uzależnienia – Iwona Patejuk-Mazurek ........... 42
4. Najczęstsze problemy związane z uzależnieniami – uzależnienie mieszane, zatrucia, nowe substancje psychoaktywne – Anna Mosiołek .................. 61