Pozycje wydane

PODWÓJNA DIAGNOZA. PROBLEMY DIAGNOSTYCZNO- -TERAPEUTYCZNE

PODWÓJNA DIAGNOZA. PROBLEMY DIAGNOSTYCZNO- -TERAPEUTYCZNE

Autor: Ewa Miturska Marcin Czech Iwona Patejuk-Mazurek

ISBN: 978-83-959469-3-6

Kup online

Spis treści:
1. Terapia schematów w leczeniu zaburzeń osobowości borderline ( BPD) – Ewa Miturska
2. Specyfika oceny ekonomicznej w uzależnieniach – Marcin Czech
3. Zaburzenia afektywne i uzależnienia – Iwona Patejuk-Mazurek
4. Najczęstsze problemy związane z uzależnieniami – uzależnienie mieszane, zatrucia, nowe substancje psychoaktywne – Anna Mosiołek

Autorzy
mgr Ewa Miturska, prof. dr n. med. Marcin Czech, dr hab. n. med. Iwona Patejuk-Mazurek, dr hab. n. med. Anna Mosiołek
Recenzja
Prof. dr hab. n. med. Agata Szulc
Redaktor naukowy
Dr hab. n. med. Anna Mosiołek
Redaktor prowadzący
mgr Bernarda Kejres
Redaktor wydawniczy
Piotr Doroba
Korekta
Alicja Paciorek-Kolbus
Skład
Dariusz Błoński
Wydanie I
© Copyright by Medyk Sp. z o.o. i Mazowieckie Specjalistyczne
Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, 2020
ISBN: 978-83-959469-3-6