Autorzy - Łukasz Czarnocki

Biologia ćwiczenia maturalne z komentarzami Tom 1-5

Autor: Łukasz Czarnocki

ISBN: 978-83-89745-39-2

 Niniejsza pozycja to 5-częściowy zbiór ćwiczeń, który  zawiera bogaty zasób pytań maturalnych i odpowiedzi z komentarzami z zakresu biologii. Pytania pogrupowane są w działy tematyczne, tak, aby w prosty sposób usystematyzować wiedzę i powtórzyć cały materiał z biologii. Pod większością pytań znajdują się, w formie komentarza, uzasadnienia i wyjaśnienia sugerujące właściwą odpowiedź. Na końcu każdego działu zamieszczony jest klucz z prawidłowymi odpowiedziami oraz punktacja.