Pozycje wydane

Biologia ćwiczenia maturalne z komentarzami Tom 1-5

Biologia ćwiczenia maturalne z komentarzami Tom 1-5

Autor: Łukasz Czarnocki

ISBN: 978-83-89745-39-2

Kup online

Niniejsza pozycja to 5-częściowy zbiór ćwiczeń, który  zawiera bogaty zasób pytań maturalnych i odpowiedzi z komentarzami z zakresu biologii. Pytania pogrupowane są w działy tematyczne, tak, aby w prosty sposób usystematyzować wiedzę i powtórzyć cały materiał z biologii. Pod większością pytań znajdują się, w formie komentarza, uzasadnienia i wyjaśnienia sugerujące właściwą odpowiedź. Na końcu każdego działu zamieszczony jest klucz z prawidłowymi odpowiedziami oraz punktacja.
Niniejsze zbiory zadań uczą, w jaki sposób udzielać jasnych i sensownych odpowiedzi na zadawane pytania i problemy. Niewielka ilość miejsca pozostawionego pod zadaniami ma na celu wypracować u Zdającego umiejętność  krótkiego i zwięzłego udzielania odpowiedzi.
Mam nadzieję, że niniejsza publikacja pomoże Ci doskonale przygotować się do egzaminu maturalnego z biologii i poszerzy Twoją wiedzę z zakresu tego fascynującego przedmiotu.
Łukasz Czarnocki
 
ZESZYT 1
ISBN 978-83-89745-39-2
Biochemia - budowa chemiczna istot żywych
Komórka – podstawowa jednostka organizmu
Metabolizm – przemiana materii i energii
Zadania problemowe
 
ZESZYT 2
ISBN 978-83-89745-44-6
Wirusy - bezkomórkowe pasożyty
Bakterie – organizmy prokariotyczne
Protisty
Grzyby
 
ZESZYT 3
ISBN 978-83-89745-49-1
Rośliny
Zwierzęta
 
ZESZYT 4
978-83-89745-54-5
Anatomia i fizjologia człowieka
Genetyka
Inżynieria genetyczna
 
ZESZYT 5
ISBN 978-83-89745-59-0
Ewolucja organizmów i biogeneza
Ekologia, biogeografia i ochrona środowiska
Test maturalny 1
Test maturalny 2