Autorzy - Joanna Grzyb

Naturalne surowce roślinne w leczeniu i profilaktyce chorób cywilizacyjnych

Autor: Krzysztof L. Krzystyniak Joanna Grzyb

ISBN: 978-83-66866-67-6

Książka powstała jako skrypt dla studentów kierunku Dietetyka w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie (WSIiZ), po serii wykładów i ćwiczeń pt. „Surowce naturalne w profilaktyce i terapii wybranych schorzeń” prowadzonych przez Autorów. Z pewnością może służyć także innym osobom zajmującym...