Nowości

Aktualności

Chemia zbiór zadań kolejne zeszyty

Miło nam poinformować, że na początku kwietnia powinny ukazać się kolejne dwa zeszty - nr 6 i 7  Chemia zbiór zadań dla uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum, autorstwa M. Fau. 


Pierwsza w Polsce operacja wszczepienia implantu – nowy etap leczenia wad słuchu

Profesor Henryk Skarżyński wraz z zespołem przeprowadził 27 lutego 2020 r. w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach pierwszą w Polsce operację wszczepienia pionierskiego aktywnego implantu wykorzystującego kostne przewodnictwo dźwięku – BONEBRIDGE BCI 602. Zabieg rozpoczął nowy etap w leczeniu różnych wad słuchu, które występują w obrębie ucha zewnętrznego i środkowego. Nowy implant daje możliwość poprawy słuchu w wielu przypadkach, w tym u pacjentów po różnych operacjach uszu przeprowadzonych wcześniej bez powodzenia. Największym zaletą implantu BCI 602 BONEBRIDGE jest przede wszystkim niewielki rozmiar urządzenia. Implant jest przeznaczony dla grupy pacjentów, u których z powodów anatomicznych (zbyt cienka kość, za mały wyrostek sutkowaty i inne wrodzone deformacje) nie było możliwe wszczepienie standardowego urządzenia.
System BONEBRIDGE BCI 602 wykorzystuje zjawisko przewodnictwa kostnego, które polega na przekazywaniu sygnału dźwiękowego przez kości czaszki bezpośrednio do ślimaka. Jest skutecznym rozwiązaniem dla osób z trwałym ubytkiem słuchu po różnego rodzaju operacjach ucha zewnętrznego i środkowego, z wadami rozwojowymi ucha zewnętrznego i środkowego oraz u pacjentów z wrodzoną mikrocją (mała małżowina uszna) lub atrezją (brak przewodu słuchowego zewnętrznego). Jest to również znakomite rozwiązanie dla osób z głuchotą jednostronną. Zaawansowana technologia cyfrowa zastosowana w procesorze pozwala na dopasowanie go w taki sposób, by zapewnić użytkownikowi jak najlepsze rozumienie mowy oraz uzyskać możliwie naturalne brzmienie dźwięku w różnych sytuacjach akustycznych. Ze względu na swój niewielki rozmiar oraz dostępność w różnych kolorach jest rozwiązaniem niezwykle dyskretnym.

Informacja prasowa
"Lek w Polsce" nr 01/2020

"Lek w Polsce" nr 01/2020

Zespół jelita drażliwego (IBS) jest przewlekłą chorobą przewodu pokarmowego, objawiającą się bólem brzucha i współistniejącym zaburzeniem rytmu wypróżnienia, bez uwarunkowania tych dolegliwości zmianami organicznymi i biochemicznymi. Jest to znaczny problem społeczny; powoduje pogorszenie jakości życia, stanowi przyczynę częstej absencji chorobowej, a tym samym zmniejszonej produktywności. Obliczono, że IBS-C powoduje w USA roczne koszty powyżej 11 mld dolarów. Jednoznaczna przyczyna występowania objawów zespołu nie została ustalona. Do najczęstszych hipotez zalicza się zaburzenia interakcji jelitowo-mózgowych (zaburzenie funkcjonowania osi mózg-jelito), zaburzenia mikrobioty jelitowej, zaburzenia czynności motoryczno-wydzielniczej jelita. Szacuje się, że nawet 20% populacji może dotykać ten problem, 90% pacjentów może mieć współistniejące zaburzenia psychiczne lub osobowości, a zaburzenia lękowo-depresyjne mogą występować nawet u 75% pacjentów. IBS rozpoznaje się dwukrotnie częściej u kobiet, połowa pacjentów zgłasza pierwsze objawy przed 35. r.ż

Czytaj więcej: lekwpolsce.pl
"Gabinet Prywatny" nr 05-06/2019

"Gabinet Prywatny" nr 05-06/2019

Szacuje się, że w 2015 r. ogólna liczba osób z nadciśnieniem tętniczym na całym świecie wynosiła ok. 1,13 mld. Są to dane zebrane na podstawie pomiarów ciśnienia tętniczego w gabinetach lekarskich. W samej Europie jest to problem, który dotyka ok. 150 mln osób. Wartości te są prawdopodobnie zaniżone, z uwagi na początkowy brak objawów u pacjentów z tą chorobą. Należy podkreślić, że tak powszechne występowanie nadciśnienia tętniczego jest niezależne od aspektów ekonomicznych, a częstość jego występowania na całym świecie rośnie wraz z wiekiem. Dotyczy przeszło 60% populacji osób > 60. r.ż.

Czytaj więcej: gabinetprywatny.pl