Nowości

Aktualności

Dzień Świadomości Niewydolności Serca

Obchody Dnia Świadomości Niewydolności Serca odbędą się w Warszawie na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP w dniu 08.05.2016 r. Organizatorem jest Sekcja Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Instytut Kardiologii Warszawie - Aninie. Głównym celem organizowanych obchodów jest zwiększenie społecznej świadomości oraz zrozumienie problemu niewydolności serca.

 

Dzień Świadomości Niewydolności Serca

 

Pojęcie „niewydolności serca” jest szeroko znane w praktyce klinicznej. Jednak poziom świadomości niewydolności serca w społeczeństwie jest niski. W przeciwieństwie do choroby wieńcowej, chorób nowotworowych czy innych schorzeń temat niewydolności serca jest marginalizowany i mało zrozumiały. Jest to bardzo niekorzystne z punktu widzenia społecznego ponieważ wczesne rozpoznanie choroby i włączenie adekwatnego leczenia znacznie poprawia rokowanie i jakość życia pacjentów. Niewydolność serca to choroba częsta; choruje na nią 2 - 3 % populacji. Po 65 roku życia częstość niewydolności serca podwaja się z każdą dekadą. Niewydolność serca jest również najczęstszą przyczyną hospitalizacji po 65 roku życia. Szacuje się, że do 2030 r. liczba chorych z niewydolnością serca może wzrosnąć o około 50%. Z powyższych powodów Polskie Towarzystwo Kardiologiczne - Sekcja Niewydolności Serca oraz Instytut Kardiologii pragnie włączyć się w organizowane przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne coroczne obchody Dnia Świadomości Niewydolności Serca. Dzień Świadomości Niewydolności Serca organizowany jest w całej Europie w maju każdego roku. Ma on na celu zwiększyć społeczną świadomość i zrozumienie problemu niewydolności serca. 

W ramach tej inicjatywy planowane jest przeprowadzenie szerokiej akcji oświatowej na temat niewydolności serca, chorób towarzyszących oraz możliwości zapobiegania i leczenia tej choroby w połączeniu z badaniami przesiewowymi i edukacją dla mieszkańców Warszawy. Organizatorzy Dnia Świadomości Niewydolności Serca przygotowali strefę badań, w której wykonywane będą m.in.:

  • pomiary CO2 w wydychanym powietrzu
  • pomiary ciśnienia tętniczego,
  • oznaczanie lipidogramu,
  • oznaczanie poziomu glukozy z kropli krwi. 

Ponadto, specjalnie z okazji Dnia Świadomości Niewydolności Serca przygotowano również warsztaty z resuscytacji z wykorzystaniem specjalnych fantomów, gry i konkursy o tematyce zdrowotnej, strefę animacji dla najmłodszych, stację nauki Nordic Walking oraz strefę relaksu Radia Live. 

PLAN OBCHODÓW:

W celu ułatwienia przemieszczania się osób i łatwiejszego przekazywania ważnych informacji dotyczących zapobiegania i leczenia niewydolności serca teren zostanie podzielony na kilka punktów tematycznych.

Przed wejściem na teren obchodów „Dnia Świadomości Niewydolności Serca” każda z zainteresowanych osób otrzyma:

  • Indywidualną Kartę Zdrowia – obejmującą plan i lokalizację poszczególnych punktów informacyjnych biorących udział w Dniu Świadomości Niewydolności Serca
  • 1 stronnicową ankietę z 5-8 pkt. oceniającymi zrozumienie problemu niewydolności serca (ankieta ta wypełniona zostanie 2 x – na wstępie i po zakończeniu Dnia Świadomości Niewydolności Serca) 

Aby z naszej akcji mogło skorzystać jak najwięcej mieszkańców Warszawy planowane jest zorganizowanie miejsca spotkań z ekspertami i prezentacji informacji zdrowotnej w 3 odrębnych „wioskach”: 

Wioska PIERWSZA

Miłe złego początki czyli drogi prowadzące do niewydolności serca 

Na rozstawionych ekranach telewizyjnych cyklicznie prezentowane będą krótkie materiały informacyjne mające pokazać znaczenie „zdrowego życia” i modyfikacji czynników ryzyka chorób serca. Jednocześnie odbywać się będą spotkania z ekspertami obejmujące następujące tematy:

1. Palenie tytoniu – spotkanie z ekspertem oraz możliwość pomiaru CO w powietrzu wydychanym (dla osób palących tytoń)

2. Nadciśnienie tętnicze – spotkanie z ekspertem dodatkowo możliwość pomiaru ciśnienia tętniczego krwi

3. Zaburzenia lipidowe – spotkanie z ekspertem dodatkowo możliwość oznaczenia lipidogramu z kropli krwi

4. Zaburzenia metabolizmu glukozy – spotkanie z ekspertem dodatkowo możliwość oznaczenia poziomu cukru kropli krwi, rozmowa na temat diety (w tym w niewydolności serca)

5. Otyłość, brak aktywności fizycznej – spotkanie z ekspertem, rozmowa na temat rehabilitacji, oraz terapii ruchowej

6. Genetyka – spotkanie z ekspertem, rozmowa na temat chorób przekazywanych rodzinnie zależnych od schorzeń genetycznych 

Wioska DRUGA

Czy mam wydolne serca, niewydolność serca co to za choroba i jak z nią żyć 

Na rozstawionych ekranach telewizyjnych cyklicznie prezentowane będą krótkie materiały informacyjne mające przekazać najważniejsze informacje dotyczące niewydolności serca Jednocześnie odbywać się będą spotkania z ekspertami obejmujące następujące tematy:

1. Czy mam niewydolne serce ? – spotkanie z ekspertem dodatkowo możliwość pomiaru z kropli krwi NT-proBNP (markera niewydolności serca)

2. Leki na „niewydolność serca / nadciśnienie tętnicze” - blaski i cienie - spotkanie z ekspertem i rozmowa / porada na temat praktycznego leczenia niewydolności serca

3. Współpraca z osobą cierpiącą na niewydolność serca – rozwiązywanie codziennych problemów, pomiary ciśnienia tętniczego, tętna, wagi – praktyczne porady pielęgniarskie

4. Jak monitorować chorego z niewydolnością serca – wykorzystanie nowych technik w tym telemonitoring – spotkanie z ekspertem i rozmowa na temat praktycznych możliwości monitorowania

5. Elektroterapia, urządzenia wszczepialne – optymalizacja leczenia, zabezpieczenie przed nagłym zgonem- prezentacja systemów do elektroterapii, monitorowania, spotkanie z ekspertami

6. Nagłe zatrzymanie krążenia – jak pomóc osobie nieprzytomnej, jak postępować w przypadku nagłego zatrzymania krążenia – spotkanie z ekspertem oraz praktyczne warsztaty z wykorzystaniem fantomów 

Wioska TRZECIA

Jak, kiedy i kogo leczyć Inwazyjne gdy farmakoterapia jest niewystarczająca

Na rozstawionych ekranach telewizyjnych cyklicznie prezentowane będą krótkie materiały informacyjne mające przekazać najważniejsze informacje dotyczące leczenia poza-farmakologicznego niewydolności serca. Jednocześnie odbywać się będą spotkania z ekspertami obejmujące następujące tematy:

1. Mechaniczne wspomaganie serca – w kierunku sztucznego serca – spotkanie z ekspertem i rozmowa / prezentacja możliwości

2. Serce człowieka oryginał nie do podrobienia – temat pobrań narządów – spotkanie z ekspertem, program POLTRANSPLANT i rozmowa/prezentacja potrzeb/możliwości

3. Jak przeszczepić serce „Bogowie” – spotkanie z ekspertem i rozmowa/prezentacja możliwości

4. Jak żyć z przeszczepionym sercem spojrzenie fachowca – rozwiązywanie codziennych problemów – praktyczne porady pielęgniarskie

5. Jak żyć z przeszczepionym sercem spojrzenie pacjenta – spotkanie z pacjentami z przeszczepionym sercem