Autorzy - Medyk Sp. z o.o.

Gabinet Prywatny - czasopismo

Autor: Medyk Sp. z o.o.

ISSN: 1230-4719

„Gabinet Prywatny” jest niezależnym czasopismem naukowym - 5 punktów MNiSW dla lakarzy o zasięgu ogólnopolskim. Ukazuje się od 1993 roku. Adresowany bezpośrednio do branży medycznej,do lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy
...

Lek w Polsce - czasopismo

Autor: Medyk Sp. z o.o.

ISSN: 1231-028X

Miesięcznik „Lek w Polsce” jest od 1991 roku najobszerniejszym, specjalistycznym czasopismem dla farmaceutów - 4 punkty naukowe MNiSW, dystrybuowanym głównie drogą prenumeraty redakcyjnej w nakładzie kilkunastu tysięcy egzemplarzy.
...

Vademecum technika farmaceutycznego Tom 1

Autor: Medyk Sp. z o.o. Marcin Rabka

ISBN: 978-83-66866-57-7

Drugie wydanie zaktualizowane i uzupełnione Vademecum technika farmaceutycznego. Tom 1. Teoria i praktyka  ujmuje materiał w formie notatek w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić samodzielne uczenie się. Zawiera zestawienia tabelaryczne, podsumowania, schematyczne rysunki oraz przykładowe zadania...