Nowości

Aktualności

Hipercholesterolemia rodzinna i inne genetycznie uwarunkowane dyslipidemie

WKRÓTCE NOWA PUBLIKACJA

Autorzy: Krzysztof L. Krzystyniak, Mariusz Gierba,
Andrzej Marszałek, Aleksandra Cichocka

Książka opisuje jedną z bardziej powszechnych (choruje jedna na pięćset osób),lecz niewystarczająco zdiagnozowanych dyslipidemii, jaką jest hipercholesterolemia rodzinna, jak również inne genetycznie uwarunkowane dyslipidemie. 

W publikacji znajdą Czytelnicy sporo faktów potwierdzających jej główną tezę: kłopoty z nadwagąi nieprawidłowym profilem lipidowym niekoniecznie wynikają z naszej cywilizacyjnej pułapki odżywiania do syta (ad libitum) i braku możliwości adekwatnego spalenia kalorii. Nie zawsze jest naszą winą, że nie możemy uporać się z nadmiarem cholesterolu. W książce możnateż znaleźć wyjaśnienie, dlaczego obecnie odchodzi się od klasycznego podziału cholesterolu na „dobry” i „zły”.
Obok zwięzłego opisu patologii wynikających z dyslipidemii szczegółowo opisano mechanizmy prowadzące do przewlekłej niewydolności serca spowodowanej miażdżycą naczyń, do ostrego zawału serca, jak również do zmian morfologiczno-funkcjonalnych lewej komory serca u dzieci z hipercholesterolemią rodzinną. 
Interwencja farmakologiczna dotycząca nieprawidłowego metabolizmu lipidów jest jednym z najbardziej aktualnych i nie do końca rozwiązanych problemów współczesnej medycyny. To zarazem olbrzymi międzynarodowy rynek farmakologiczny, w którym pierwszeństwo zdobyły statyny.
Publikacja zawiera przegląd najnowszej literatury, obejmujący diagnostykę i leczenie schorzeń związanych z dyslipidemią, spis skrótów (polskich i międzynarodowych), krótki leksykon i wykaz nazw międzynarodowych, które z pewnością mogą posłużyć jako słowa-klucze w przeszukiwaniach internetowych baz danych.
Czytelnicy z hipercholesterolemią rodzinną mogą wykorzystać w swojej codziennej diecie propozycje jadłospisów na siedem dni, które opracowano zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Instytutu
Żywności i Żywienia oraz według zasad diety śródziemnomorskiej.