Aktualności

Biologia 50 przed maturą - jak korzystać ze zbiorów po modyfikacjach podstawy programowej przez MEN

Drodzy Czytelnicy,

Jako konsekwencja globalnej pandemii choroby COVID-19 Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało się na redukcję wymagań dla maturzystów przystępujących do matury w latach 2023 oraz 2024. Pewna część zapisów podstawy programowej została uproszczona lub wykreślona.

Zbiory zadań „BIOLOGIA – PIĘĆDZIESIĄTKA PRZED MATURĄ” przygotowywałem z myślą o:
•całości podstawy programowej dla formuły od 2023;
•podstawie programowej poprzedniej formuły.

Z tych dwóch powodów niektóre zadania, podpunkty lub części podpunktów można pominąć w trakcie przygotowań do egzaminu. Przewodnik ten został napisany aby wskazać zdającym miejsca w zbiorach, których przeanalizowanie nie będzie konieczne w uzyskaniu sukcesu na maturze 2024.

Grzegorz Gola