Aktualności

Lek w Polsce 10/2023

Extractum Spissum czyli wyciąg gęsty
Farmakoterapia
Przesłanki wykorzystywania probiotykoterapii celowanej w praktyce klinicznej. dr hab. n. med. Agnieszka Skowrońska, prof. UWM, dr inż. Anna Majkowska, dr Ewelina Sosnowska-Turek, dr Marcin Dzioba, prof. dr hab. n. med. Dariusz Sitkiewicz, prof. dr hab. n. med. Grażyna Sygitowicz
Profilaktyka
Zapobieganie i leczenie odparzeń u niemowląt. mgr farm. Mateusz Jabłoński
Prawidłowa higiena uszu. mgr farm. Mateusz Jabłoński
Rekomendacje w cukrzycy dotyczące diety, suplementacji i samokontroli glikemii,
według Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2023. mgr inż. Aleksandra Cichocka
Fitoterapia
Wybrane surowce zielarskie stosowane w terapii zaparć. mgr Arkadiusz Ciołkowski
Informacje
Naturalna innowacyjność w leczeniu kaszlu
Disce Latine, sic itur ad astra!
Zagadki łacińskie 2. dr n. hum. Beata Olędzka