Aktualności

Chemia. Zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum” (nowa matura) - informacja o nowych zbiorach.

„Chemia. Zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum” (nowa matura), wydanie 2023 r., różni się od wcześniejszych wydań. Nowe wydania zbiorów są zgodne z maturą od 2025 r. w formule 2023 oraz wymaganiami określonymi w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego. Zbiory te przeznaczone są głównie dla absolwentów szkoły podstawowej, którzy będą zdawać egzamin maturalny od 2025 r. w pełnej formule 2023.

Nowe wydania zbiorów zawierają aktualizacje nazewnictwa głównie związków organicznych oraz nieliczne zmiany nazewnictwa związków nieorganicznych  (przede  wszystkim  związków  manganu  i  chromu), zgodne z publikacją Nomenklatura związków organicznych i nieorganicznych. Rekomendacje IUPAC i nazwy preferowane 2013. Nowe nazewnictwo związków organicznych (zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej) będzie obowiązywało na egzaminie maturalnym od 2025 r.

Dodatkowo nowe wydania zbiorów zawierają aktualizacje niektórych zadań. Aktualizacja dotycząca głównie chemii organicznej (Zeszyty 8-14) związana jest z pojawieniem się rozszerzonych zagadnień w podstawie programowej (m.in. dowód mechanistyczny mechanizmu reakcji addycji elektrofilowej: przegrupowania karbokationu, orientacja reakcji halogenowania w substytucji rodnikowej).

W chemii nieorganicznej (Zeszyty 1-7) modyfikacje dotyczą treści części zadań (głównie obliczeniowych), w których dopisane zostały warunki prowadzenia eksperymentu chemicznego (temperatura pomiaru, wydajność reakcji, informacja o zaniedbaniu kontrakcji objętości podczas mieszania dwóch wodnych roztworów, informacja o stanie skupienia reagentów). Kilka zadań (nie więcej niż 15) zostało całkowicie zmodyfikowanych (przede wszystkim wartości liczbowe – obliczenia wyglądają analogicznie, tylko wynik końcowy ma większy sens fizyczny).

Najnowsze wydanie zbiorów zawiera również wszystkie poprawki zamieszczone we wcześniejszych edycjach.

Warto zaznaczyć, że rozwiązania do zeszytów (nowa matura) wydanie 2023 są zgodne ze zbiorami wydania 2023 (nowa matura).