Nowości

Aktualności

Gabinet Prywatny lekarza POZ nr 03/2021

Farmakoterapia Nowe leki w leczeniu bezsenności – eszopiklon, lek. Marlena Janoska-Jaździk;
Farmakoterapia zaburzeń lipidowych rosuwastatyną, lek., mgr zdr. publ. Jan W. Pęksa;
Wpływ hormonów na stan mikrobiomu pochwy. Waginoza bakteryjna u pacjentek przyjmujących antykoncepcję hormonalną, lek. Grzegorz Chojnacki, mgr Aleksandra Chojnacka, dr hab. n. med. Michał Wiciński prof. UMK;
Rwa kulszowa – etiologia, diagnostyka i metody leczenia, lek. Oskar Puk;
Wywiad Szczepionki anty-COVID-19 Rozmowa z prof. dr. hab. Krzysztofem L. Krzystyniakiem, specjalistą w dziedzinie immunowirusologii;
Case study Chora z pierwotnym rakiem surowiczym otrzewnej, lek. Paulina Syska, lek. Dawid Popławski, lek. Paweł Szczepaniec

Drodzy Czytelnicy „Gabinetu Prywatnego”!


Zgodnie z przewidywaniami nadejście wiosny połączyło się z odejściem SARS-CoV-2 – mam wrażenie, że przekonanie o pokonaniu pandemii ma obecnie większość Polaków. Wraz z pikującymi w dół statystykami dziennych zgonów i zajętych respiratorów, otwieraniem niedostępnych dotąd restauracji, pubów i dyskotek, w końcu widać światełko w tunelu. Kres pandemii COVID-19 wydaje się bliższy niż kiedykolwiek wcześniej. Rosnące szybko liczby osób zaszczepionych zdają się to potwierdzać. Zwróćmy jednak uwagę na fakty. Na koniec maja 2021 r. niecałe 18% polskiej populacji (ok. 6,8 mln osób) otrzymało szczepionkę przeciw SARS-CoV-2. Jeżeli spojrzymy na liczbę osób zaszczepionych tylko jedną dawką szczepionki, to rośnie ona do 35,1% (ok. 13,5 mln). Dodając osoby, które przechorowały COVID-19, a więc w sposób naturalny uzyskały odporność, możemy szacować obecnie liczbę odpornych na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w populacji na ok. 40-45%. Aby uzyskać odporność stadną, konieczne jest uodpornienie co najmniej 70% polskiej populacji.
Choć wydaje się, że jesteśmy na dobrej drodze, aby przed jesienią osiągnąć tę liczbę, z punktów szczepień coraz częściej dochodzą niepokojące informacje – zainteresowanie szczepieniami zaczyna maleć. Obserwując krzywą dziennych szczepień, widzimy, że od 13 maja 2021 r., kiedy dziennie szczepiło się ponad 300 000 osób, liczba ta zmniejszyła się o 30 000 szczepień na dzień pod koniec maja. Jesteśmy już w takim momencie, w którym szczepionki czekają na chętnych, a nie chętni na szczepionki. Ogólne poczucie braku zagrożenia wirusem i zbliżające się wakacje to tylko dwa z domniemanych czynników wpływających negatywnie na zainteresowanie szczepionkami. Dlatego tak ważne jest informowanie wszystkich o konieczności szczepień. Kampanie społeczne i loterie dla zaszczepionych mają wyjść naprzeciw temu niepokojącemu trendowi. Ponieważ wyniki wstępnych badań świadczą o skuteczności szczepionek względem nowych wariantów SARS-CoV-2, pozostaje namawiać nieprzekonanych do szczepień i krzewić wiedzę o konieczności uzyskania zbiorowej odporności.Wiedzę na ten temat, i nie tylko, krzewimy w kolejnym numerze „Gabinetu Prywatnego”. Dr Jan W. Pęksa informuje m.in. o tym, jakie są przeciwwskazania do stosowania rosuwastatyny, dr Paulina Syska przekazuje, jakie objawy mogą sugerować pierwotnego raka surowiczego otrzewnej, a dr Oskar Puk wskazuje, po jakim okresie powinny ustąpić dolegliwości u chorego z rwą kulszową. Dr Grzegorz Chojnacki opisuje objawy bakteryjnego zapalenia pochwy, dr Marlena Janoska-Jaździk podaje zalety eszopiklonu w leczeniu bezsenności, zaś o różnicach między szczepionkami przeciw COVID-19 można przeczytać w wywiadzie z prof. Krzysztofem L. Krzystyniakiem.                                                                                                                   
Miłej lektury!
dr n. med. Paweł Lewek