Nowości

Aktualności

Prawa i obowiązki ratownika medycznego - zapowiedź

Prawa i obowiązki ratownika medycznego - podczas medycznych czynności ratunkowych, autor Izabela Zieńkowska.

Ksiazka powstała na podstawie parcy magisterskiej Pani Izabeli Zieńkowskiej.

Planowana data wydania - pażdziernik 2020 br.

SPIS TREŚCI: 
WSTĘP 05
1. Ratownictwo Medyczne w świetle obowiązującej ustawy 07
1.1 Zadania Ratownictwa Medycznego 07
1.2 Ratownictwo medyczne jako zawód podwyższonego ryzyka 11
1.3 Zmiana statusu Ratownika Medycznego na podstawie Projektu ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych o nr UD570 18
2. Prawa i obowiązki Ratownika Medycznego na podstawie obowiązujących przepisów 25
2.1 Prawa Ratownika Medycznego 25
2.1.1 Prawo do wykonywania medycznych czynności ratunkowych 25
2.1.2 Prawo do udzielania świadczeń bez zgody pacjenta 28
2.1.3 Prawo do ochrony podczas medycznych czynności ratunkowych 29
2.2 Obowiązki Ratownika Medycznego 30
2.2.1 Gwarantowane Prawa pacjenta 30
2.2.2 Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej 32
2.2.3 Obowiązek doskonalenia zawodowego 38
3. Odpowiedzialność karna Ratownika Medycznego 41
3.1 Odpowiedzialność Ratownika Medycznego za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu 41
3.2 Odpowiedzialność za błąd medyczny 47
3.3 Okoliczności uchylające odpowiedzialność karną Ratownika Medycznego 49
3.3.1 Stan wyższej konieczności 50
3.3.2 Obrona konieczna 52
4. Odpowiedzialność cywilna Ratownika Medycznego 56
4.1 Charakterystyka odpowiedzialności cywilnej 56
4.1.1 Definicja winy w odpowiedzialności cywilnej 57
4.1.2 Szkoda w odpowiedzialności cywilnej 58
4.2 Odpowiedzialność deliktowa, kontraktowa oraz solidarna 59
4.3 Zasady ubezpieczenia Ratownika Medycznego w zakresie odpowiedzialności cywilnej 63
Podsumowanie 66
Bibliografia 67