Nowości

Aktualności

Poszukiwanie skutecznych terapii przeciw pandemicznemu koronawirusowi COVID-19

Polecamy artyku prof. dr hab. Krzysztof L. Krzystyniak, Université du Québec a Montréal, Canada,
pt. : Poszukiwanie skutecznych terapii przeciw pandemicznemu koronawirusowi COVID-19

Search for efficient therapies against coronavirus COVID-19 pandemics
https://lekwpolsce.pl/index.php?id=post&postid=5e6c6a003d855