Nowości

Aktualności

"Lek w Polsce" nr 01/2020

Zespół jelita drażliwego (IBS) jest przewlekłą chorobą przewodu pokarmowego, objawiającą się bólem brzucha i współistniejącym zaburzeniem rytmu wypróżnienia, bez uwarunkowania tych dolegliwości zmianami organicznymi i biochemicznymi. Jest to znaczny problem społeczny; powoduje pogorszenie jakości życia, stanowi przyczynę częstej absencji chorobowej, a tym samym zmniejszonej produktywności. Obliczono, że IBS-C powoduje w USA roczne koszty powyżej 11 mld dolarów. Jednoznaczna przyczyna występowania objawów zespołu nie została ustalona. Do najczęstszych hipotez zalicza się zaburzenia interakcji jelitowo-mózgowych (zaburzenie funkcjonowania osi mózg-jelito), zaburzenia mikrobioty jelitowej, zaburzenia czynności motoryczno-wydzielniczej jelita. Szacuje się, że nawet 20% populacji może dotykać ten problem, 90% pacjentów może mieć współistniejące zaburzenia psychiczne lub osobowości, a zaburzenia lękowo-depresyjne mogą występować nawet u 75% pacjentów. IBS rozpoznaje się dwukrotnie częściej u kobiet, połowa pacjentów zgłasza pierwsze objawy przed 35. r.ż

Czytaj więcej: lekwpolsce.pl