Pozycje wydane

AKRONIMY I SKRÓTY  Z ZAKRESU NAUK O ZDROWIU  I  ŻYWIENIA CZŁOWIEKA

AKRONIMY I SKRÓTY Z ZAKRESU NAUK O ZDROWIU I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA

Autor: Marcin Jabłoński

ISBN: 978-83-64045-90-5

Kup online

Jest to cenna pozycja adresowana do szerokiego grona odbiorców: studentów uczelni przyrodniczych,
medycznych, nauk o zdrowiu, a także lekarzy, dietetyków, żywieniowców, pracowników naukowo-dydaktycznych. W książce przyjęto pisownię amerykańską i brytyjską. Niektóre hasła zawierają dopowiedzenia uściślające lub wyjaśniające znaczenie terminu. Przy opracowywaniu publikacji korzystano z fachowej literatury zamieszczonej na końcu książki.
Autor ma nadzieję, że słownik zostanie przychylnie przyjęty przez Czytelników zainteresowanych tym tematem.