Pozycje wydane

Vademecum Żywienia Człowieka

Vademecum Żywienia Człowieka

Autor: Marcin Jabłoński

ISBN: 978-83-64045-45-5

Kup online

„Vademecum żywienia człowieka” to wyjątkowa publikacja przedstawiająca w bardzo syntetyczny sposób podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka. Większość treści jest ujęta w formie tabel i rycin, co ułatwia przyswajanie wiedzy. Książka ta została napisana z myślą o tych, którzy chcą szybko odnaleźć i usystematyzować niezbędne wiadomości. ...