Pozycje wydane

Wsparcie Diagnostyczne w rozpoznawaniu schorzeń z autoimmunizacją

Wsparcie Diagnostyczne w rozpoznawaniu schorzeń z autoimmunizacją

Autor: Jakub Ząbek Krzysztof L. Krzystyniak Andrzej Marszałek

ISBN: 978-83-64045-04-2

Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. n. med. Jakuba Ząbka. Książka opisuje w pierwszych rozdziałach teoretyczne aspekty autoimmunizacji oraz w dalszej części rozwiązania praktyczne, w postaci specyficznych testów przydatnych w diagnozowaniu jej odczynów.