Autorzy - Małgorzata Borzym-Kluczyk

Chemia ogólna Vademecum

Autor: Prof. dr hab. Krzysztof Stanisław Zwierz profesor uczelni w Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Łomżyńskiej Sylwia Chojnowska adiunkt dydaktyczny w Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Małgorzata Borzym-Kluczyk

ISBN: 978-83-66866-65-2

Chemia ogólna – vademecum to doskonały podręcznik do samokształcenia, dedykowany licealistom, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego oraz studentom pierwszych roczników kierunków medycznych i przyrodniczych, w tym chemii, biologii, biotechnologii, ochrony środowiska. W przystępny sposób...