Autorzy - Elżbieta Zakrzyńska

Język Polski pytania maturalne vademecum

Autor: Elżbieta Zakrzyńska

ISBN: 978-83-66866-59-1

Publikacja zawiera opracowanie 110 pytań z puli pytań jawnych na maturę ustną z języka polskiego obowiązujących w roku 2024. Umożliwia przyswojenie niezbędnej wiedzy z różnych epok – od antyku do literatury współczesnej. Przedstawia przykładowe tezy, argumenty i konteksty literackie Dzięki tej...

Przygody Grzesia

Autor: Elżbieta Zakrzyńska

ISBN: 978-83-66866-33-1

Współczesna bajka o przygodach odważnego i pomysłowego chłopca. Mały Grześ zawsze potrafi znaleźć wyjście z każdej, nawet...