Autorzy - Grzegorz Liczner

Wybrane zagadnienia z farmakologii dla studentów i lekarzy

Autor: dr n. med. Grzegorz Liczner

ISBN: 978-83-66866-31-7

Niniejsze opracowanie pt. Wybrane zagadnienia z farmakologii dla studentów i lekarzy zostało napisane dla osób, których praca wymaga praktycznej wiedzy o terapeutycznym zastosowaniu leków i skutkach ich oddziaływania na ludzki organizm.