Nowości

Aktualności

Zmiana władz Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

Dnia 15.11.2015 odbyło się w Bydgoszczy VIII Krajowe Walne Zebranie Delegatów

W wyniku wyborów nowym Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków została Anna Śliwińska. Walne Zebranie uchwaliło również przeniesienie siedziby Zarządu Głównego z Bydgoszczy do Warszawy, co nastąpi po znalezieniu odpowiedniego lokalu.


Anna Śliwińska pracowała w biurze Zarządu Głównego PSD przez osiem lat, w tym od pięciu lat jako Dyrekor Biura.

Długoletni Prezes Andrzej Bauman nie kandydował w wyborach ze względu na stan zdrowia. Walne Zebranie przyznało mu tytuł Honorowego Prezesa.

Wybory wyłoniły także nową Główną Komisję Rewizyjną i Główny Sąd Koleżeński. Ponadto uchwalono szereg poprawek do Statutu PSD.