Nowości

Aktualności

Najnowsze wydanie listy refundacyjnej już dostępne.

Indeks 05.2015

Indeks 05/2015 lista refundacyjna oparty jest na obwieszczeniach Ministra Zdrowia. Informacje te zostały uporządkowane w działy a w nich w kolejności alfabetycznej: Leki, Wyroby Medyczne, Substancje Spożywcze. Poszczególne działy zawierają: nazwę handlową, nazwę substancji czynnej, postać, opakowanie, poziom refundacji, cenę dla pacjenta, grupę limitową, zakres wskazań, opis ChPL. 

Zapraszamy również do korzystania z listy refundacyjnej online na portalu 24indeks.pl

oraz do ściągnięcia programu Aktualna lista refundacyjna