Nowości

Aktualności

Próbna matura z chemii na UMCS

11 kwietnia Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie wraz z Wydawnictwem Medyk zorganizował  próbną maturę z chemii.umcs

 Celem próbnej matury było: zapoznanie się uczniów ze standardami wymagań maturalnych z chemii, stworzenie uczniom okazji do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie chemii oraz rozwijanie zainteresowań chemicznych i motywowanie do poszerzania wiedzy i umiejętności. Chęć pisania próbnej matury zgłosiło 300 osób, pisało około 260.Matury są aktualnie sprawdzane przez nauczycieli z uprawnieniami
egzaminatorów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Poniżej zamieszczamy arkusze do pobrania:

Arkusz: PDF

Odpowiedzi: PDF