Aktualności

Gabinet Prywatny 01/2024

Profilaktyka
Probiotyki w zaburzeniach mikroflory przewodu pokarmowego
dr n. med. Robert Tomasz Kuthan

Farmakoterapia
Krótki przegląd nieinsulinowych leków przeciwcukrzycowych
dr n. med. Grzegorz Liczner, lek. Bartosz Porożyński, lek. Bartłomiej Halicki

Suplementacja
Znaczenie prawidłowej suplementacji wybranych witamin i składników
mineralnych u dzieci z deficytową dietą i atopią
dr n. med. Anna Citko

Diagnostyka
Opieka koordynowana w POZ: 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi
dr n. med., mgr zdr. publ. Jan W. Pęksa

Komentarz
PLAGI POLSKIE – III edycja
prof. dr hab. med. dr h.c. Krzysztof J. Filipiak

Disce Latine, sic itur ad astra!
Zagadki łacińskie
dr n. hum. Beata Olędzka