Nowości

Aktualności

Kompendium zdrowia publicznego w dobie pandemii COVID-19

Kompendium zdrowia publicznego w dobie pandemii COVID-19 stanowi źródło profesjonalnej wiedzy w zakresie zdrowia publicznego w czasach pandemii. Podręcznik akademicki dla studentów uczelni medycznych, pracowników medycznych i środowisk zainteresowanych szeroko pojęta ochroną zdrowia. Dobór treści w niniejszym podręczniku jest wynikiem kompromisu między zakresem tematów określonych w minimum programowym dotyczącym zdrowia publicznego i lawinowo rosnącej wiedzy naukowej o zdrowiu a oczekiwaniami studentów, pracowników medycznych i osób specjalizujących się w dziedzinie zdrowia publicznego. Autorzy podręcznika wyrażają nadzieję, że publikacja pozwoli zaktualizować wiedzę, poprawić umiejętności i kompetencje, będzie pomocne dydaktykom w kształceniu, umożliwiając lepsze funkcjonowanie we wszystkich interdyscyplinarnych zespołach realizujących działania mające na celu poprawę stanu zdrowia populacji.

ISBN 978-83-87717-31-5
Książka do zakupienia na stronie medtourpress.pl