Nowości

Aktualności

Czwarta Międzynarodowa Konferencja Jakość w Medycynie i Światowym Zdrowiu Publicznym

Czwarta Międzynarodowa Konferencja
Jakość w Medycynie i Światowym Zdrowiu Publicznym
Rola Przełomowych Innowacji w Doskonaleniu Jakości w Medycynie Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Paryżu 27-29 kwietnia 2022

Wiedza na temat zarządzania jakością jest niezbędnym elementem efektywnego działania instytucji opieki zdrowotnej. Pierwsze formalne inicjatywy w tej dziedzinie (wzorowane na metodach kontroli jakości używanych z przemyśle) pojawiły się w sektorze zdrowia Europy Zachodniej, Japonii i Stanów Zjednoczonych na początku lat 1970-tych. Obecnie, badania naukowe i programy wdrożeniowe prowadzone są przez setki instytucji akademickich, rządowych, pozarządowych i organizacji społecznych w większości krajów świata.
W Polsce, pierwsza inicjatywa w tej dziedzinie, podjęta przez Ministerstwo Zdrowia na początku lat 1990-tych, zaowocowała utworzeniem Towarzystwa Promocji Jakości w Opiece Zdrowotnej w Polsce w 1993 roku, oraz otwarciem Centrum Monitorowania Jakości (CMJ) w 1994 roku w Krakowie. Programy szkoleniowe i akredytacyjne prowadzone przez CMJ stanowią solidną podstawę administracyjną zarządzania jakością opieki zdrowotnej w Polsce. Niemniej jednak, polski sektor zdrowia potrzebuje więcej ekspertów i entuzjastów doskonalenia jakości na wszystkich szczeblach i etapach opieki zdrowotnej i profilaktyki.
Celem dorocznych konferencji na temat jakości w medycynie organizowanych w Stacji Naukowej PAN w Paryżu jest wymiana doświadczeń i porównanie aktualnego stanu badań i inicjatyw wdrożeniowych prowadzonych w Polsce i we Francji, jak również w innych krajach Europy i świata.
Tegoroczna Konferencja ‘Jakość w Medycynie i Światowym Zdrowiu Publicznym’ będzie kontynuacją programu zainicjowanego w czasie pierwszego spotkania Okrągłego Stołu, które odbyło się w Stacji Naukowej PAN w Paryżu w kwietniu 2018. W czasie kolejnych spotkań w maju 2019 i czerwcu 2021 roku, omawiano znaczenie efektywnej współpracy międzynarodowej i miedzy-resortowej w zapewnianiu wysokiej jakości opieki zdrowotnej w Polsce i we Francji oraz w innych krajach Europy i świata.
Tematem czwartej konferencji w tym cyklu, planowanej na 27-29 kwietnia 2022, jest rola innowacji przełomowych (Disruptive Innovation) w doskonaleniu jakości opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie. Wśród wykładowców będziemy gościć przedstawicieli uczelni medycznych, organizacji naukowych, rządowych, gospodarczych i społecznych w Polsce i we Francji, a także w innych krajach Europy, Afryki, Azji, i obu Ameryk.
Konferencja jest organizowana we współpracy z Francuską Fundacją Szkolenia Menadżerów, Fundacją Kościuszkowską w Nowym Jorku, oraz Instytutem Sztuki, Nauki i Prawa im. Mikołaja Kopernika w Nowej Anglii. Wydawnictwo Naukowe MEDYK jest współorganizatorem i partnerem medialnym konferencji. Obrady konferencji prowadzone będą wyłącznie w języku angielskim. Dalsze informacje dostępne będą na stronie Stacji Naukowej PAN w Paryżu. www.paris.pan.pl