Aktualności

Lek w Polsce nr 11/2021 vol 31 (366)

Farmakoterapia
  • Nowoczesne metody leczenia choroby hemoroidalnej. mgr farm. Marek Pięta
  • Wielokierunkowe działanie kwasu acetylosalicylowego. lek. Grzegorz Liczner
  • Badania fizykochemiczne żyworódki i jej zastosowanie w przemyśle farmaceutyczno-kosmetycznym. dr n. farm. Wioleta Jankowiak, dr n. chem. Edyta Bartoszewicz, mgr Anna Komorek, dr n. med. Agnieszka Grochulska
Fitoterapia
  • Produkty pochodzenia pszczelego w leczeniu i profilaktyce chorób dróg oddechowych. lek. med. Krzysztof Błecha
Profilaktyka
  • Witamina D – rola w organizmie człowieka. dr n. farm. Anna Nowicka-Zuchowska