Nowości

Aktualności

Chemia organiczna zakres rozszerzony tom 2

Autorzy: Andrzej Persona, Tomasz Piersiak, Bogdan Tarasiuk ISBN: 978-83-64045-97-4, Oprawa miękka, 116 stron.

Podręcznik jest przeznaczony nie tylko dla uczniów szkół średnich pragnących rozszerzyć i ugruntować swoją wiedzę z zakresu chemii organicznej, w aspekcie czekającego ich egzaminu maturalnego z chemii, ale również dla studentów kierunków przyrodniczych, medycznych czy pedagogicznych, w programie których chemia stanowi istotny element kształcenia. Informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą stanowić dla nich materiał wyjściowy dla dalszego pogłębiania wiedzy chemicznej na kolejnych etapach kształcenia.
  • Rozdział 1. JEDNOFUNKCYJNE POCHODNE WĘGLOWODORÓW Z GRUPĄ – OH
  • Rozdział 2. JEDNOFUNKCYJNE POCHODNE WĘGLOWODORÓW ZAWIERAJĄCE GRUPĘ KARBONYLOWĄ. ALDEHYDY I KETONY
  • Rozdział 3. KWASY KARBOKSYLOWE
  • Rozdział 4. CHLORKI KWASÓW KARBOKSYLOWYCH
  • Rozdział 5. BEZWODNIKI KWASÓW KARBOKSYLOWYCH
  • Rozdział 6. ESTRY KWASÓW KARBOKSYLOWYCH
  • Rozdział 7. HYDROKSYKWASY  
  • APPENDIX

Kup online