Nowości

Aktualności

Lek w Polsce nr 06-07/2020

„Najazd” koronawirusa trwa; po krótkotrwałej poprawie – pesymiści spodziewają się nawrotu jesiennego, o być może groźniejszych konsekwencjach. Musimy być przygotowani – zarówno władze państwowe, jak i całe społeczeństwo, które nie może ograniczać się jedynie do przestrzegania zaleceń administracyjnych, a często ich łamania wynikającego w dużym odsetku przypadków z niezrozumienia. Groźnym problemem jest możliwa zwiększona liczba zachorowań, powodująca możliwość kwarantanny, izolacji, jednym słowem mówiąc kolejnego lockdownu, którego nasza gospodarka może już nie podźwignąć. 
Zaczyna się rok szkolny i akademicki, nadchodzi sezon grypowy i przeziębieniowy – wszystko to będzie sprzyjało szerzeniu się wirusa. Jak już wcześnie pisałem, postanowiliśmy nie zamieszczać „barometru” COVID-19 – jest to bezsensowne z powodu naszego miesięcznego cyklu wydawniczego. Nie oznacza to, że odpuściliśmy sobie tę tematykę. Staramy się zamieszczać materiały o długim „okresie trwałości”. Taki materiał stanowi COVID-19 a psyche pacjentów, którego zadaniem jest lapidarne zebranie zaleceń. Uważamy, że informacje dotyczące psyche dotkniętych koronawirusem są stanowczo zepchnięte na drugi plan, a przecież od stanu psychicznego zależy prawie zawsze rokowanie w przebiegu każdej choroby czy zagrożenia. W pewnej koincydencji z tym artykułem pozostają materiały o objawowym postępowaniu w stanach niedoborów odpornościowych, przekładających się na wielonarządowe zaburzenia (a COVID-19 jest taką właśnie chorobą) – Wpływ cynku na układ odpornościowy oraz proste postępowanie w nieżytach dróg oddechowych, które lansujemy na naszych łamach od dawna – Domowa nebulizacja roztworami wody morskiej. Początek roku szkolnego i przedszkolnego przynosi problem wszawicy, który wielu z nas wydaje się dawno zapomniany. Że tak nie jest, świetnie wiedzą farmaceuci i lekarze oraz pielęgniarki szkolne – dlatego też uznajemy za stosowne przedstawić Państwu artykuł Zasady postępowania we wszawicy. Jak zwykle nie zapominamy o ziołolecznictwie – tym razem „na tapecie” jest Pokrzywa – właściwości lecznicze i korzystne działanie na organizm. Znany od wieków z korzystnego wpływu na funkcjonowanie dróg moczowych ekstrakt z korzenia wykorzystywany jest w leczeniu łagodnego przerostu prostaty, a także skóry i jej przydatków. Pokrzywę stosuje się też w przypadku bólów reumatycznych, zaburzeń żołądkowo-jelitowych i cukrzycy. Kolagen jest białkiem zwierzęcym – elastycznym „kręgosłupem” budującym tkanki łączne. W naszym organizmie stanowi aż 33% białek, będących składnikiem skóry, chrząstek, ścięgien i kości. Brak toksyczności oraz powszechność jego występowania wpływa na zastosowanie w medycynie oraz farmacji i kosmetologii, co przedstawia artykuł Wpływ kolagenu na skórę, kości oraz stawy. Często wracamy do postępowania w bólu, który jest prawdziwą zmorą naszych czasów, dotykającą prawie wszystkich w różnym stopniu, natężeniu i postaci – warto więc sięgnąć do kompleksowego opracowania zagadnienia, jakie przynosi artykuł Farmakoterapia bólu ostrego i przewlekłego w podstawowej opiece zdrowotnej. Doznając bólu, nie zapominajmy jednak, że: Cierpienie jest doświadczeniem jedności z własnym ciałem (Emmanuel Levinas, fi lozof francuski, 1906-1995).
redaktor naczelny Wojciech Łuszczyna