Nowości

Aktualności

Trwa rejestracja na III edycję Kongresu FARMACJA 21

Kongres FARMACJA 21 to początek nowej formy dyskusji nad przyszłością zawodu farmaceuty w Polsce. 
Przeznaczony jest dla farmaceutów, zatrudnionych w aptekach ogólnodostępnych, ośrodkach badawczych, 
hurtowniach i przemyśle farmaceutycznym, studentów reprezentujących Młodą Farmację z całego kraju, 
przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, samorządu aptekarskiego, a także wielu stowarzyszeń aktywnych w obszarze farmacji aptecznej.
 
Tytuł tegorocznej edycji - NOWE WYZWANIA - nawiązuje do celu wydarzenia jakim jest publiczna dyskusja 
nt. przyszłości zawodu farmaceuty oraz roli apteki w zmieniającym się systemie ochrony zdrowia w Polsce 
i związanych z tym nowych wyzwań. Podczas Kongresu poruszone zostaną również zagadnienia dotyczące możliwych 
obszarów współpracy lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów, a studenci i doktoranci zaprezentują wyniki swoich 
prac naukowo-badawczych podczas Sesji Plakatowej.