Nowości

Aktualności

Ruszyło Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej

Polacy mają do dyspozycji nowe źródło rzetelnej wiedzy na temat żywności, żywienia i zdrowego stylu życia - Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z jego strony internetowej: www.ncez.pl

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ) powstało z inicjatywy Instytutu Żywności i Żywienia (IŻŻ) w ramach projektu ,,Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”, znanego szerzej pod nazwą Zachowaj Równowagę, realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW). W ciągu 6 lat realizacji tego projektu Instytut zdobył szereg cennych doświadczeń w zakresie edukacji społeczeństwa w obszarze żywienia zdrowego stylu życia, w tym także aktywności fizycznej. Wypracowane zostały dzięki temu skuteczne metody działań edukacyjnych oraz nowoczesne narzędzia dedykowane różnym grupom odbiorców: dzieciom i młodzieży, szkołom, osobom zagrożonym nadwagą lub otyłością i osobom już otyłym, kobietom w ciąży, a także osobom dokonującym zakupów w gospodarstwach domowych. To właśnie na bazie tych doświadczeń zrodziła się idea utworzenia Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej i na nich zostały zbudowane jego fundamenty. Można więc śmiało powiedzieć, że NCEŻ będzie nie tylko kontynuacją kończącego się już projektu Zachowaj Równowagę, lecz także jego godnym zwieńczeniem. Stworzone przy wsparciu finansowym Szwajcarów NCEŻ, będzie następnie  finansowane przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia.