Pozycje wydane

Stop Dopalaczom Pozory legalności i narkotykowy charakter dopalaczy

Stop Dopalaczom Pozory legalności i narkotykowy charakter dopalaczy

Autor: Halina R. Zięba Stefan Ball

ISBN: 978-83-89745-88-0

Kup online

Zapraszamy do zapoznania się z naszą pozycją wydawniczą „Stop dopalaczom”. Scenariusz do dopalaczowego dramatu napisało samo życie - w postaci licznych zatruć młodych ludzi, trafiających w ciężkim stanie do szpitalnych ośrodków odtruwania. Nie wszystkich niestety udało się uratować. Nie mamy wątpliwości, że przeczytanie tej książki rozwieje jakiekolwiek niejasności dotyczące narkotykowej natury dopalaczy i delegalizacji ich sprzedaży.
Publikacja zawiera podstawowe informacje dotyczące problemów dopalaczy: krótką charakterystykę biochemiczną i toksykologiczną najbardziej znanych substancji psychoaktywnych obecnych w komercyjnych mieszankach; zwięzłą analizę problemów psychicznych i społecznych związanych z rozprowadzaniem dopalaczy; zachowania nastolatków i charakterystykę grup społecznych najbardziej narażonych na kontakt i uzależnienie od dopalaczy; podstawowe dane z zakresu problemów legislacyjnych w walce z dopalaczami.