Pozycje wydane

Praktyczna Farmakoterapia Choroby Wieńcowej

Praktyczna Farmakoterapia Choroby Wieńcowej

Autor: Marek Kośmicki

ISBN: 978-83-89745-66-8

Książka nie tylko dla kardiologów i internistów, ale także dla każdego lekarza zajmującego się podstawową opieka zdrowotną. Najnowsze, bardo praktyczne rady na temat farmakoterapii choroby wieńcowej. Szczegółowe omówienie wszystkich leków stosowanych w tej chorobie.