Pozycje wydane

Biologia Rep. Tom II

Biologia Rep. Tom II

Autor: Jacek Danowski

ISBN: 978-83-89745-90-3

Kup online

Od 1983 roku- ukazały się kolejne wydania tego podręcznika. Obecnie - jedenaste wydanie - jest już trzytomowym, bowiem dodano rozdział o ekologii i rozszerzono dział o anatomii i fizjologii człowieka.
Autorem repetytorium jest dr n. Jacek Danowski, lekarz, nauczyciel akademicki AM w Łodzi, adiunkt w zakładzie Histologii tej uczelni. Swoje bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej z młodzieżą medyczną i uczestnikami olimpiad biologicznych, w których był wielokrotnie jurorem wykorzystywał dla opracowania podręcznika ukierunkowanego na biologię medyczną. 
Owocem tych wysiłków jest "Biologia - Repetytorium dla maturzystów i kandydatów na uczelnie medyczne". Warto podkreślić , że w dłuższej mierze z to dzieło autor został wyróżniony nagrodą naukową Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. 
W ciągu blisko dwudziestu lat jakie minęły od wydrukowania pierwszej edycji tego repetytorium skorzystało z niego kilkanaście pokoleń kandydatów na studia medyczne. Tysiące spośród nich są już dawno lekarzami. Wszyscy czytelnicy wysoko oceniają podręczniki dr Danowskiego nie kryjąc, że bardzo pomógł im w dostaniu się na studia medyczne.
 
SPIS TREŚCI
 
7. PRZEGLĄD ŚWIATA ISTOT ŻYWYCH I ICH KLASYFIKACJA 
7.1. Priony, wiroidy i wirusy 
7.1.1. Klasyfikacja i nazewnictwo wirusów oraz krótki przegląd grup systematycznych
7.1.1.1. DNA-wirusy (zawierające DNA)
7.1.1.2. RNA-wirusy (zawierające RNA) 
7.1.1.3. Wirusy atakujące inne organizmy 
7.2. Systematyka
7.3. Podział świata istot żywych 
7.3.1. Królestwo: Genoforowe (albo Prokarionty) 
7.3.2.1. Gromada: Bakterie (Bacteria)
7.3.2.1.1. Krótki przegląd gromady bakterii ze szczególnym uwzględnieniem drobnoustrojów chorobotwórczych dla człowieka 
7.3.2.2. Gromada: Sinice (Cyanophyta, Cyanobacteria)
7.4. Nadkrólestwo: Jądrowe
7.4.1. Cykle rozwojowe
7.4.2. Królestwo: Grzyby 
7.4.2.1. Gromada: Śluzowce (Myxomycota) 
7.4.2.2. Gromada: grzyby właściwe (Eumycota) 
7.4.2.2.1. Klasa: skoczkowce (Chytridiomycetes) 
7.4.2.2.2. Klasa: lęgniowce (Oomycetes) 
7.4.2.2.3. Klasa: sprzężniaki (Zygomycetes) 
7.4.2.2.4. Klasa: drożdżowce (Endomycetes)7.4.2.2.5. Klasa: workowce (Ascomycetes)
7.4.2.2.6. Klasa: podstawczaki (Basidiomycetes)
7.4.2.2.7. Klasa: grzyby niedoskonałe (Deuteromycetes)
7.4.2.3. Gromada: porosty (Lichenes)
7.4.2.4. Ochrona grzybów i porostów
7.4.3. Królestwo: Jednokomórkowce 
7.4.3.1. Gromada: pierwotniaki (Protozoa) 
7.4.3.1.1. Klasa: orzęski (Cilliata)
7.4.3.1.2. Klasa: sporowce (Sporozoa)
7.4.3.1.3. Klasa: sporowce parzydełkowe (Cnidosporidia) 
7.4.3.1.4. Klasa: korzenionóżki (Rhizopoda) 
7.4.3.1.5. Klasa: promienionóżki (Actinopode) 
7.4.3.1.6. Klasa: wiciowce (Flagellata)
7.4.3.2. Gromada: eugleniny (Euglenophyta) 
7.4.3.3. Gromada: glony złociste czyli chryzofity (Chrysophyta) 
7.4.3.4. Gromada: tobołki (Pyrrophyta)
7.4.3.5. Gromada: zielenice (Chlorophyta) 
7.4.3.6. Gromada: brunatnice (Phaeophyta)
7.4.3.7. Gromada: krasnorosty (Rhodophyta) 
7.4.4. Mikrobiologia 
Literatura dodatkowa 
7.4.5. Królestwo: Rośliny 
7.4.5.1. Główne tendencje ewolucyjne
7.4.5.2. Gromada: Mszaki (Bryophyta)
7.4.5.3. Gromada: Paprotniki (Pteridophyta)
7.4.5.3.1. Klasa: Psylofity (Psilophytopsida, Rhyniapsida) 
7.4.5.3.2. Klasa: Widłakowe (Lycopsida) 
7.4.5.3.3. Klasa: Skrzypowe (Eąuisetopsida) 
7.4.5.3.4. Klasa: Psyloty (Psilotopsida) 
7.4.5.3.5. Klasa: Paprocie (Polypodiopsida, Pteropsida)
7.4.5.3.6. Mszaki i paprotniki chronione 
7.4.5.4. Gromada: Nasienne (Spermatophyta)
7.4.5.4.1. Podgromada: Nagonasienne (Gymnospermae)
7.4.5.4.2. Chronione nagonasienne
7.4.5.4.3. Podgromada: Okrytonasienne (Magnoliophyta, Angiospermae)
7.4.5.4.3.1. Klasa: Dwuliścienne (Dicotyledonae)
7.4.5.4.3.2. Klasa: Jednoliścienne (Monocotyledonae) 
7.4.5.4.4. Chronione okrytonasienne 
7.4.5.5. Anatomia i fizjologia roślin 
7.4.5.5.1. Odżywianie, transport i magazynowanie pokarmu u roślin 
7.4.5.5.2. Wzrost i różnicowanie u roślin 
7.4.5.5.3. Reagowanie na bodźce 
7.4.5.5.4. Rozmnażanie i rozprzestrzenianie 
Literatura dodatkowa 
7.4.6. Królestwo: Zwierzęta
7.4.6.1. Podkrólestwo: Agnotozoa 
7.4.6.2. Podkrólestwo: Parazoa
7.4.6.2.1. Typ: Gąbki (Spongia, Porifera)
7.4.6.3. Podkrólestwo: Tkankowce właściwe (Eumetazoa)
7.4.6.3.1. Typ: Jamochłony (Coelenterata)
7.4.6.3.1.1. Podtyp: Parzydełkowce (Cnidaria)
7.4.6.3.1.2. Podtyp: Żebropławy czyli Nieparzydełkowce (Ctenophora) 
7.4.6.3.2. Typ: Płazińce (Platyhelminthes) 
7.4.6.3.2.1. Gromada: Wirki (Turbellaria) 
7.4.6.3.2.2. Gromada: Przywry (Trematoda)
7.4.6.3.2.3. Gromada: Tasiemce (Cestoda) 
7.4.6.3.3. Typ: Wstężniaki lub Wstężnice (Nemertea, Nemertini) 
7.4.6.3.4. Typ: Nicienie (Nematoda)
7.4.6.3.5. Typ: Kolcogłowy (Acanthocephala) 
7.4.6.3.6. Typ: Nitnikowce i drucieńce (Nematomorpha)
7.4.6.3.7. Typ: Wrotki (Rotatoria lub Rotifera)
7.4.6.3.8. Typ: Brzuchorzęski (Gastrotricha)
7.4.6.3.9. Typ: Mszywioły (Ectoprocta, Bryozoa)
7.4.6.3.10. Typ: Entoprocta
7.4.6.3.11. Typ: Ramienionogi (Brachiopoda)
7.4.6.3.12. Typ: Phoronida 
7.4.6.3.13. Typ: Pierścienice (Annelida) 
7.4.6.3.14. Typ: Pazurnice (Pratchawce)(Onychophora) 
7.4.6.3.15. Typ: Stawonogi (Arthropoda) 
7.4.6.3.15.1. Podtyp: Trylobitowce (Trilobithomorpha)
7.4.6.3.15.2. Podtyp: Szczękoczułkowce (Chelicerata) 
7.4.6.3.15.3. Podtyp: Skrzelodyszne lub Skorupiaki (Brachiata, Crustacea) 
7.4.6.3.15.4. Podtyp: Tchawkodyszne albo Wargowe (Tracheata s.Labiata)
Gromada: Pareczniki (Chilopoda) 
Gromada: Dwuparce (Diplopoda) 
Gromada: Owady (Insecta) 
Lot owadów 
Społeczeństwa owadzie 
Instynkty owadów 
7.4.6.3.16. Typ: Mięczaki (Mollusca) 
7.4.6.3.17. Typ: Pogonofory (Brachiata, Pogonophora) 
7.4.6.3.18. Typ: Szczecioszczękie (Chaetognatha)
7.4.6.3.19. Typ: Szkarłupnie (Echinodermata)
7.4.6.3.20. Typ: Przedstrunowce lub Półstrunowce (Protochordata, Hemichordata) 
7.4.6.3.21. Typ: Strunowce (Chordata)
Podtyp: Bezczaszkowce (Acrania)
Podtyp: Osłonice (Tunicata)
Podtyp: Kręgowce (Vertebrata)
Nadgromada: Ryby (Pisces) 
Gromada: Bezżuchwowce (Agnatha) 
Gromada: Tarczowce (Placodermi) 
Gromada: Chrzęstnoszkieletowe (Chondrichtyes) 
Gromada: Kostnoszkieletowe (Teleostei) 
Ryby w gospodarce człowieka 
Gromada: Płazy (Amphibia) 
Gromada: Gady (Reptilia) 
Gromada: Ptaki (Aves) 
Gromada: Ssaki (Mammalia) 
7.4.6.3.22. Ewolucja wybranych układów u kręgowców
SKOROWIDZ