Pozycje wydane

Rola Immunom...

Rola Immunom...

Autor: Ewa Skopińska-Różewska Andrzej Krzysztof Śiwicki

ISBN: 83-87340-84-7

Książka jest zbiorem najnowszych danych z zakresu stosowania naturalnych preparatów w profilaktyce i terapii chorób. Pragnęliśmy w niej położyć szczególny nacisk na znaczenie immunomodulatorów pochodzenia naturalnego w profilaktyce i terapii chorób infekcyjnych i nieinfekcyjnych.