Pozycje wydane

Biologia - pięćdziesiątka przed maturą Tom 3

Biologia - pięćdziesiątka przed maturą Tom 3

Autor: Grzegorz Gola

ISBN: 978-83-66866-63-00

Kup online

Już jest! To już trzecia część zbiorów z serii „Biologia – pięćdziesiątka przed maturą!”, a w niej nowe elementy niektórych zadań,
takie jak:

• rozstrzygnij oraz udowodnij – jako nowe czasowniki operacyjne,
• kolorowe rysunki i schematy na kształt nowej matury,
• podstawy analizy statystycznej.

Ostatni punkt jest szczególny, ponieważ wiąże się ze sprawdzaniem zupełnie nowych umiejętności, które na maturze
z biologii nie były do tej pory brane pod uwagę. We wstępie „ZANIM PRZYSTĄPISZ DO ROZWIĄZYWANIA!”
poruszyłem jedynie wybrane zagadnienia pogłębiające znajomość statystyki. Każdy maturzysta z biologii powinien się
jednak w pierwszej kolejności zapoznać z materiałami na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl).